הודעות ועדכונים

הודעה בעניין חברת מנורה מבטחים גמל בע"מ - הפסקת עבודה מול מערכות הוצל"פ

05.12.2013

צוות מחוז חיפה

הודעה בעניין חברת מנורה מבטחים גמל בע"מ
 

חברת מנורה מבטחים גמל בע"מ הודיעה כי מפסיקה לעבוד מול מערכות הוצל"פ באופן ממכון עבור קוד גורם 1024, שם גורם במערכת הוצל"פ "מנורה השתלמות כללי".

לפי כך, החל מיום 05.12.13 , תוגדר קופה "מנורה השתלמות כללי" קוד גורם במערכת הוצל"פ 1024 -לא פעילה לצווים חדשים. החל מתאריך הנ"ל ,ניתן לשלוח צווים חדשים באופן ידני לכתובת החברה.

 

בכל הנוגע לפעולות שתתבקשנה ביחס לצווי עבר שנרשמו על ידי הקופה (לרבות עיכוב הליכים, ביטול, שפעול, מימוש ו/או כל טרנסאקציה שתתבקש בנוגע לאותם עיקולים) – אף יש לשלוח באופן ידני לכתובת החברה:

מנורה מבטחים גמל בע"מ ,רח' ז'בוטינסקי 7 ,רמת גן 52520 .

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון