הודעות דוברות הלשכה

הלשכה היא הגוף החיצוני הראשון המבצע ביקורות בבתי כלא צבאיים

09.12.2004

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לראשונה מאפשר צה"ל לגוף חיצוני לבצע ביקורות בבתי כלא צבאיים. בעקבות אישור נוהל ביקורי פתע של עורכי דין במתקני כליאה צבאיים ערך יו"ר הועדה לבתי הסוהר בלשכת עורכי הדין, עו"ד מיכאל עטייה, ביקורות בכלא 4 ובכלא 400.

עו"ד עטייה ערך ביקורת בכלא 400 בו כלואות חיילות בשל עבירות נפקדות, עריקות ועבירות סמים קלות. לדבריו, תאי המאסר במתקן נקיים ומאווררים, אין צפיפות בתאים והאסירות אינן מולנות על הרצפה. כמו כן, מאפשרים לאסירות להיפגש עם עו"ד ועם משפחותיהן.

 

על פי נוהל הביקורים סייר עו"ד עטייה בחופשיות בתאים ובמתקן וקיים שיחות עם האסירות. עו"ד עטייה ציין, שהאסירות התלוננו בפניו על מחסור במזון, ובעקבות התלונות פנה למפקד הכלא. לדברי מפקד הכלא, ניתן לאסירות מזון בכפוף לתפריט הצה"לי ובנוסף, עומדת לרשותן קנטינה ומוקצב להן סכום כסף מדי יום.

 

בהמשך, ערך עו"ד עטייה ביקורת בכלא 4 בו כלואים חיילים. מתקן הכלא כולל מבנים ואוהלים. לדבריו, המתקן נקי, אין צפיפות והאסירים אינם מולנים על הרצפה. כמו כן, מאפשרים לאסירים להיפגש עם עו"ד ועם משפחותיהם.

 

לראשונה הותקנו לאסירים טלוויזיות בתאים, הועמדה לרשותם קנטינה ומוקצב להם סכום כסף ליום.

 

עו"ד עטייה סייר בתאים ושוחח עם האסירים. לדבריו, גם האסירים התלוננו על מחסור במזון. בעקבות שיחתו עם מפקד הכלא בענין, מסר המפקד, שתלונות האסירים יובאו בחשבון והם ישתדלו לשפר את מנות המזון.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון