הודעות ועדכונים

תשובות חברות הביטוח בעניין עיקולים צד ג’

22.10.2013

צוות מחוז חיפה

תשובות חברות הביטוח בגין עיקולי צד ג'

 

מצ"ב הודעתו של מר אריה כהן ביחס לתשובות חב' הביטוח בגין עיקולי צד ג' המקבלים אצלנו.

יש לשים לב לפירוט הזכויות הניתנות לעיקול כפי שמפורט במסמך המצורף.

 

חלק מחברות הביטוח במענה לעיקול צד ג' שהועבר אליהם מחזירים תשובה:

1.      נרשם עיקול.

2.      סכום העקול = "0 " ₪.

בפועל אכן עוקל סכום כסף וניתן להגיש בקשה למימוש.

מצורפת בזאת תשובת חברות הביטוח לנושא.

לידיעתכם

ואודה להעברת המכתב לידיעת הגורמים המטפלים/מבצעים עיקולי צד ג' בחברות ביטוח

 

אריה כהן

סמנכ"ל מקצועי

רשות האכיפה והגבייה

 

לצפייה במסמך חברות הביטוח

קובץ להורדה
insur_hozlap.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון