הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה ממשיך במאבקו להפחתת דמי החבר בתקציב 2014

21.10.2013

עו"ד שירי קריספין, דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, דורון ברזילי, מממשיך במאבקו להפחתת דמי הלשכה בהדרגתיות ב- 50% בשלוש שנים -
מגבש הפחתה של 10% כבר השנה בדמי החבר בתקציב 2014.

ראש הלשכה: "קיצוץ הדרגתי יקל על כיסם של עשרות אלפי עורכי דין; הלשכה זקוקה להצרת היקפים, יש לשים סוף לבזבוז כספי ציבור ושימוש פזרני בכספי דמי החבר במוסדות השונים של הלשכה; עורכי הדין לא צריכים לשאת בעלויות הפנאי של ציבור צר בלבד"

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, ממשיך במאבקו לקיצוץ תקציב הלשכה. שנה לאחר שהוביל את הצעתו לקיצוץ של חמישים אחוז בדמי החבר באופן הדרגתי, הוא שב היום ומציג בהצעה שהוגשה לוועד המרכזי, תקציב לשנת 2014 ובו קיצוץ בתקציב הלשכה והפחתה של כ- 10% בדמי החבר השנתיים. הצעת התקציב תובא לאישורה של המועצה הארצית בשבועות הקרובים, בשנה שעברה דחו מחוזות הלשכה את ההצעה לקיצוץ בדמי החבר.

 

לדברי ראש הלשכה, עם העלייה המתמדת במספר עורכי הדין, תקציב הלשכה גדל כל העת ועל כן יש לערוך בו שינוי יסודי. ראש הלשכה סבור כי יש להפוך פעילויות פנאי ותרבות שהלשכה מקיימת לפעילויות וולונטאריות שהלשכה לא תסבסד ממיסי החבר. בסקר שערכה לשכת עוה"ד בחודש אפריל האחרון נמצא כי כ- 82% מעורכי הדין לא משתתפים בפעילויות הפנאי והבידור שמארגנת הלשכה וכפועל יוצא, כלל ציבור עורכי הדין מסבסד פעילויות שמיעוט מחברי הלשכה משתתף בו. לדברי ראש הלשכה, נתון זה מחייב התייחסות מיידית באופן בו דמי החבר יגלמו את פעילויות החובה והרשות הנדרשות בלבד.

 

התקציב המוצע השנה, מגלם הפחתה של עשרה אחוז בתקציב, והוא משקף את מגמת ההפחתה אליה חותר ברזילי, וזאת בנוסף על קיצוץ של 20% שבוצע עד היום בתקציב הוועד המרכזי למול המחוזות. לפי הצעת ראש הלשכה ובהתאם לפסיקת בית המשפט וקריטריונים אותם אשרה המועצה, יחולק התקציב באופן שמחציתו יועבר למחוזות ומחציתו יועבר לוועד המרכזי של הלשכה. לגישת ראש הלשכה, הלשכה, כאיגוד מקצועי, צריכה להתרכז בפעילויות החובה והרשות ובמאבקים הרלוונטיים לציבור עורכי הדין והציבור הרחב. בהצעת התקציב של ראש הלשכה, מושם דגש על סוגיות ליבה שהלשכה חייבת להידרש אליהן, יוזמות ומאבקים לקידום וחיזוק מעמד עורך הדין, מאבק בהצפת המקצוע, רפורמה נגד העומס וייעול מערכת השפיטה, פרויקט חונכות ועוד.

 

הצעת  תקציב ראש הלשכה מגלמת קיצוץ נוסף במספר תחומים, במרוצת שלוש השנים האחרונות, ביניהם, סעיף ראש הלשכה, סעיף מנכ"ל הלשכה, כיבוד ואירועי תרבות ופנאי. כך לדוגמא, תקציב ראש הלשכה הופחת  ב- 24% אחוזים  בשלוש השנים האחרונות, שכר המנכ"ל קוצץ ב- 35% ועלותו השנתית תעמוד על 540 אלף ₪.

 

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון