הודעות כלליות

ברוב של 6 שופטים, בג"ץ מדיח מיידית את ראשי העיריות נצרת עילית ורמת השרון

23.09.2013

ועדת איכות השלטון, ועד מחוז הצפון

בהחלטה דרמטית של בג"ץ שניתנה בתאריך 17/9 ובהרכב מורחב של שבעה שופטים: כב’ הנשיא א’ גרוניס (דעת מיעוט), כב’ המשנה לנשיא מ’ נאור, כב’ השופטת ע’ ארבל, כב’ השופט א’ רובנשטיין, כב’ השופטת א’ חיות, כבוד השופט נ’ הנדל ו כבוד השופט צ’ זילברטל (דעת רוב) הודחו מכהונתם באופן מיידי ראש עיריית נצרת עילית, שמעון גפסו וראש עיריית רמת השרון, יצחק רוכברגר.

על פי ההחלטה, נוכח כתבי האישום שהוגשו נגד שני ראשי העיריות ועל פי סעיף 22 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 - "העברה מכהונה מחמת התנהגות", מועצות הרשויות חייבות להתכנס ולדון בעניין העברת ראשי העירית מכהונתם. על פי שופטי הרוב "החלטתה של מועצת עיריית נצרת עילית שלא להעביר את מר גפסו מכהונתו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון השמירה על טוהר ושלטון החוק. התנהגותו כמתואר בכתב האישום, המהווה ראיה מנהלית בעלת משקל, היא בגדר התנהגות שאינה הולמת, כאמור בסעיף 22 לחוק. ההחלטה היא בלתי סבירה באופן קיצוני וגם בשים לב לכך שהבחירות לרשויות המקומיות עומדות בפתח".

 

עוד נקבע בהחלטה כי המשמעות של אי התכנסות המועצה בעיריית רמת השרון נתפסת כהחלטה לפיה המועצה מסרבת להעביר את מר רוכברגר מכהונתו. גם כאן, ההחלטה תוארה על פי דעת הרוב כ- "החלטה זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון השמירה על טוהר המידות ושלטון החוק".

 

על - כן ניתנו צווים החלטיים לפיו מועברים מר רוכברגר ומר גפסו לאלתר מכהונתם כראשי עיריות.

 

דעת הרוב הבהירה בסוף ההחלטה כי "אם ייבחרו המועמדים או מי מהם לכהונת ראש העירייה תקום חובה על המועצה להתכנס בסמוך לאחר הבחירות לדון ולהכריע בשאלה האם להעביר את ראש העירייה מכהונתו כאמור בסעיף 22 לעיל, למותר לציין כי ההחלטה שתתקבל נתונה אף היא לביקורת שיפוטית". משמעו, אם ייבחרו שני ראשי הערים שוב, ומועצת העיר תימנע מהדחתם, ההחלטה תהא כפופה לביקורת שיפוטית ולאפשרות פסילת ההחלטה.

 

הנשיא גרוניס בדעת מיעוט ציין בחוות דעתו, בין היתר, את הדברים הבאים "הנני מבדיל בין הבחינה הציבורית לבין הבחינה המשפטית, מאחר שהבחירות בפתח, וייערכו תוך זמן קצר, אין מקום שבית המשפט ישים עצמו תחת הבוחרים בכל אחת מן הרשויות בהן מדובר. לפיכך דעתי היא שיש לדחות את העתירות".

 

לפסק הדין המלא – לחץ/י כאן

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון