הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ישתתף באירוע לפתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין בפריז

13.11.2004

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

באירוע תיחתם אמנה הדדית לשיתוף פעולה בין הלשכה הישראלית לצרפתית.

       

 

ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, ישתתף באירוע לפתיחת שנת המשפט של לשכת עורכי הדין בפריז, שמרבית עורכי הדין בצרפת חברים בה – בתאריך ה- 18 בנובמבר 2004.

 

השתתפותו של ראש הלשכה באירוע בפריז מהווה נדבך נוסף בהידוק הקשרים הבינלאומיים בין הלשכה לבין לשכות עורכי דין בחו"ל. יריית הפתיחה היתה בכנס השנתי של הלשכה באילת במאי האחרון בה השתתפו נציגי הלשכה הסינית והצרפתית, ובעקבות זאת יצאה משלחת מטעם הלשכה הישראלית לביקור מרתק ומיוחד במינו בסין במהלך חודש ספטמבר, שבמסגרתו חתמו ראשי הלשכות על אמנה לשיתוף פעולה.

 

באירוע בפריז ישתתף גם נשיא המועצה הארצית של לשכות עורכי הדין בצרפת, עו"ד מישל בנישו, שהשתתף עם משלחת מטעם הלשכה הצרפתית בכנס השנתי באילת. כבר אז בכנס גובשה יוזמה לשיתוף פעולה בין הלשכה הישראלית לצרפתית ולחילופי מתמחים.

 

השתתפותם של ראש הלשכה ומקבילו הצרפתי באירוע החגיגי מהווה הזדמנות להידוק היחסים בין הלשכות הארציות, ומתוכננת להיחתם אמנה הדדית, שעל גיבושה עמלו הצדדים במשך מספר חודשים.

 

האמנה קובעת שבין שתי הלשכות יתקיים דו שיח מתמיד וחילופי מידע. כמו כן, מוסכם במסגרת האמנה שינקטו יוזמות משותפות לגבי השאלות הבינלאומיות הנוגעות למקצוע.

 

עוד מוסכם לקדם, בהתאם לחוקים התקפים בכל אחת משתי הארצות, את שיתוף הפעולה ואת ההתקרבות בין עורכי הדין של שתי הלשכות, וכן לבדוק את האפשרות של קיום חילופי מתמתחים ועורכי דין צעירים בין שתי הארצות.

 

על מנת לאפשר קיומה של האמנה הוסכם למנות ועדה מתמדת הכוללת את ראשי הלשכות ועוד 3 נציגים מכל לשכה. תפקידה של הועדה יהיה להפעיל את האמנה בכל האמצעים המתאימים, לרבות ארגון מפגשים, כנסים וסמינרים, ימי עיון וכו'. זאת, בקשר עם כל הארגונים בעלי מטרות דומות ובאמצעות הוצאתם לאור של דפי מידע בכל אחת מן הלשכות.

  

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון