הודעות דוברות הלשכה

הלשכה נ’ היועמ"ש: מונע מיגור אפליה במגזר הציבורי

18.07.2013

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

"היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין מפר החלטה שיפוטית של בית הדין הארצי לעבודה ומונע מנציבות שוויון הזדמנויות למגר אפליה במגזר הציבורי", כך טוענת לשכת עורכי הדין, בבקשה להצטרף כידיד בית המשפט, שהגישה לבית הדין האזורי לענייני עבודה בתל אביב.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מעמדה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, עצמאותה ויכולתה למגר אפליה בשוק העבודה חשובה בצורה בלתי רגילה, הן לשלטון החוק והן לשוק העבודה"

 

"היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין מפר החלטה שיפוטית של בית הדין הארצי לעבודה ומונע מנציבות שוויון הזדמנויות למגר אפליה במגזר הציבורי", כך טוענת לשכת עורכי הדין, בבקשה להצטרף כידיד בית המשפט, שהגישה לבית הדין האזורי לענייני עבודה בתל אביב. הלשכה הגישה את הבקשה להצטרפות להליך תובענה ייצוגית, שעוסקת באפליה לכאורה בין גברים לבין נשים בקבלת פנסיית נכות. התובעת הייצוגית, אילנה ברימה, עובדת הוראה בעיריית ראשון לציון, הגישה בשנת 2009 בקשה לאישור תובענה ייצוגית, בטענה כי קרן מבטחים הוותיקה מפלה נשים לעומת גברים בתנאי הפרישה לפנסיית נכות. תביעתה של ברימה הוגשה גם נגד הממונה על שוק ההון במשרד האוצר.

 

שופטת בית הדין הארצי לעבודה וירט ליבנה, ושופטת בית הדין האזורי לעבודה דגית ויסמן, הורו לנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להביע את עמדתה בהליך. תחת זאת, הופיע היועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות המחוז (שייצגה גם את הממונה על שוק ההון), ומנע מנציבות השוויון לקיים אחר החלטת בית הדין הארצי. לטענתו של וינשטיין, המדינה, על כל זרועותיה, מיוצגת על ידי בא כוח היועץ המשפטי ועל עמדתו להיות אחת, וכי רק בהליכים שהמדינה איננה צד להם, אין מניעה שהנציבות תתערב בהליך ותשמיע את דברה. לגופו של עניין טען וינשטיין כי יש לדחות את תביעתה של ברימה.

 

לטענת הלשכה בבקשתה, הנציבות, שהוקמה בראשית שנת 2008 מכוח תיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, הינה בעלת מעמד עצמאי ותפקידה לשמש זרוע ביצועית לאכיפת שוויון הזדמנויות בעבודה במישור האזרחי, כמו גם להפנמת הנורמות הראויות של שוויון הזדמנויות בעבודה במשק הישראלי. לעמדתה של הלשכה, עצמאות הנציבות הינה הכרחית לצורך תפקידה, ושלילת עצמאותה נעשתה בניגוד לחוק.

 

עוד מציינת הלשכה, כי לכל אורך הליך החקיקה שעסקה בהקמת הנציבות ובסמכויותיה, הוצג מצג על ידי נציגי היועץ המשפטי לממשלה מול ועדת העבודה והכנסת, לפיו הנציבות תהיה עצמאית בהפעלת שיקול דעתה ותוכל להגיש תביעות כנגד המדינה. יתר על כן, כאשר נשאלו נציגי היועץ המשפטי לממשלה אם יש צורך בתיקון מיוחד על מנת להבטיח לנציבות עצמאות הם אמרו שלא. אלא, שלאחר שהחוק נכנס לתוקף, הפך היועץ המשפטי לממשלה את עורו, וקבע כי גם אם הנציבות סבורה שמשרד ממשלתי נוהג באפליה, איננה יכולה להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. " כך במחי יד, נוצר דין שונה למדינה כבעל דין לעומת מעסיק פרטי", כותבת הלשכה, ומציינת כי חוק שוויון הזדמנויות קובע כי דין המדינה כדין כל מעסיק אחר.

 

בקשתה של לשכת עורכי הדין להצטרף להליך כידיד בית המשפט הוגשה לאחר שהוועד המרכזי של הלשכה, בראשות עו"ד דורון ברזילי, קבע כי מדובר בעניין עקרוני הן לעורכי הדין והן לציבור המועסקים כולו. לטענתה של הלשכה, התנהלותו של היועץ המשפטי לממשלה מביאה לתוצאה בלתי נסבלת של אפליה בין מעסיקים פרטים לבין ציבוריים אשר עומדת בסתירה להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, וכי היועץ המשפטי לממשלה פועל בניגוד להחלטת בית הדין הארצי אשר הורה על התייצבות הנציבות בעת שמנע ממנה לעשות כן, נוכח המעמד העצמאי שהוקנה לנציבות להתייצב בהליך משפטי.

 

"עמדת הלשכה בעניין זה נדרשת נוכח העובדה שעמדת היועץ המשפטי לממשלה מבקשת ליישם דין שונה למעסיק ציבורי ולמעסיק פרטי, לגרום לעורכי הדין מטעם הנציבות לפעול בניגוד לכללי האתיקה, ולאור כך שהיועץ המשפטי לממשלה, באמצעות פרקליטות המחוז, מפר החלטה שיפוטית של בית הדין הארצי על ידי כך שהוא מונע מנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה להביע את עמדתה בהליך", כותבת הלשכה בבקשתה.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לשכת עורכי הדין סבורה כי מעמדה של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, עצמאותה ויכולתה למגר אפליה בשוק העבודה חשובה בצורה בלתי רגילה, הן לשלטון החוק, והן לאור המצב בשוק העבודה. המחוקק העניק לנציבות מעמד מיוחד ועצמאי, ואין להתערב בשיקול דעתה ולמנוע ממנה לפעול למען שוויון בשוק העבודה. בנוסף, לא ניתן להגביל את שיקול הדעת של עורכי הדין הפועלים בנציבות כאשר הם סבורים שאדם הופלה והם מייצגים אותו, היועץ המשפטי לממשלה אינו יכול להורות לעורך דין על הפסקת הייצוג או על הגבלתו, וככל שהדבר נעשה הוא עומד בסתירה לכללי האתיקה. קיים קושי לא מבוטל בהצגת פרשנות אחת לרשות המחוקקת על ידי הממשלה בהליך החקיקה - ולאחר שהחוק עובר לפעול לפי פרשנות הפוכה".

 

לבקשת ההצטרפות של לשכת עורכי הדין - לחץ/י כאן

 

 

קובץ להורדה
equal_opportunaties_authority_position_paper_july_2013.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון