הודעות ועדכונים

הודעה בעניין עיקולים צד ג’ - מנהל מקרקעי ישראל

01.07.2013

צוות מחוז חיפה

הודעה בעניין עיקולים צד ג'

 

החל מ 01.07.2013 , מנהל מקרקעי ישראל יתחיל לעבוד בממשק מערכת הוצל"פ לעניין עיקולי צד ג' .

מס' קוד הגורם – 9004 ,הגורם אינו זכאי לתשלום.

החל מתאריך זה אין לשלוח בקשת עיקולים למנהל מקרקעי ישראל  באופן ידני.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון