הודעות ועדכונים

נהלים חדשים בטיפול בתלונות אתיקה בלשכת עורכי הדין

27.06.2013

צוות מחוז חיפה

 

נוהל טיפול בתלונות ע"י ועדות האתיקה, התשע"ג-2013

 

1.        נוהל זה קובע כללי טיפול אחידים בתלונות בועדות האתיקה של לשכת עורכי הדין.

2.        בנוהל זה -

"פנייה": לרבות פנייה יזומה של גורם חיצוני, או מידע שהגיע לידי הוועדה בכוחות עצמה.

"תלונה": פנייה שוועדת האתיקה החליטה לראות בה תלונה כמובנה בסעיף 1 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים), התשכ"ב-1962.

"קובלנה": כמובנה בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961.

"תגובה סטטוטורית": עמדתו של נילון לגבי תלונה.

"תגובה ראשונית": עמדתו של נילון בעניינה של פנייה, אשר לא הוחלט לראות בה תלונה.

"פרקליט": פרקליט כהגדרתו בחוק לשכת עורכי הדין.

 

לצפייה בנוהל המלא

לצפייה בטופס הגשת תלונה

קובץ להורדה
etika_new_2013.pdf etika_form_2013.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון