הודעות דוברות הלשכה

ועדת החוקה של הלשכה לשר האוצר לפיד: בטל את סמכויות הגביה האגרסיביות של העיריות באמצעות חברות פרטיות

26.06.2013

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

ועדת החוקה של הכנסת בראשות ח"כ דוד רותם אימצה את עמדת לשכת עורכי הדין שקראה לבטל את הסמכות שניתנה לרשויות המקומיות, וקראה לשר האוצר יאיר לפיד לבטל את ההסמכה שניתנה לרשויות המקומיות לגבות חובות לפי פקודת המשיבים (גביה).

בעקבות עמדת לשכת עורכי הדין: ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת קוראת לשר האוצר יאיר לפיד לבטל את סמכויות האכיפה והגביה המנהליות האגרסיביות שניתנו לרשויות המקומיות על-פי פקודת המיסים (גביה), כך בעקבות דיון שהתקיים בתחילת השבוע בועדת החוקה בהשתתפות נציגי הלשכה. הקריאה לביטול סמכויותיהן של הערים ושל הרשויות המקומיות באה בין היתר על רקע מקרים רבים של שימוש אגרסיבי ובלתי מידתי של הרשויות המקומיות לגביית חובות קטנים והתעמרות בתושבים.

 

פקודת המיסים (גביה), שהינה שריד חקיקה מנדטורי משנת 1929, נועדה לספק מסלול מינהלי, מקביל למסלול השיפוטי, עבור רשויות ציבוריות במדינה, המעוניינות להפעיל הליכי גביה נגד חייבים. הפקודה מאפשרת לרשות לעקוף את כל ההסדרים הקבועים בחוק באשר להוכחת קיומו של חוב וגבייתו בהליך של הוצל"פ, מעניקה לה סמכות לקבוע קיומו של חוב, ולשלוח ידה לכיסו של האזרח לצורך גבייתו מבלי לפנות לבית משפט. פקודת המיסים (גביה) מאפשרת לרשויות המקומיות לגבות חובות באמצעים מגוונים, ובהם גביה אלקטרונית המאפשרת לרשות לתפוס כספים של החייב שנמצאים בידי בנקים וגופים פיננסיים, וכן הפעלת חברות גביה פרטיות שפועלות מטעם הרשויות.

 

נציג לשכת עורכי הדין בדיון, יו"ר פורום ההוצאה לפועל הארצי בלשכה, עו"ד ליאור שפירא, טען בפני חברי ועדת החוקה כי יש ליטול מהערים ומהרשויות את הסמכות לבצע פעולות באמצעות חברות הגביה הפרטיות, אשר ספגו ביקורת קשה לפיה הן מפעילות אמצעי גביה ואכיפה דרקוניים ובלתי מידתיים, למטרת רווח.

 

לפי-עמדת לשכת עורכי הדין, השימוש בפקודת המיסים (גביה) אינו עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד המשפטיים בארץ: כך, למשל, השימוש בפקודה נוגד את כלל היסוד "המוציא מחברו עליו הראיה", פוגע בעקרון היסוד של הפרדת רשויות, כמו גם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בזכות היסוד של שוויון בפני החוק ועוד.

 

לשכת עורכי הדין הציגה בדיון הצעה אשר מצמצמת את תחולתה של פקודת המיסים (גביה), תוך שימוש בחלופות מידתיות יותר, המאזנות נכונה בין צרכי הרשות השלטונית לבין זכויות הפרט. ביון היתר, על-פי הצעת הלשכה, פקודת המיסים (גביה) תצומצם כך שתחול על גביית מיסי מדינה בלבד כגון מס הכנסה, מס שבח, מס רכישה, מע"מ וכיו"ב, וכי מיסי עירייה ומועצות מקומיות (לרבות מועצות אזוריות) ייגבו מכוח חוק ההוצאה לפועל. על-פי הצעת הלשכה, שאר החובות שעד כה נגבו באמצעות פקודת המיסים (גביה), ואשר אינם מיסי מדינה או עירייה, ייגבו מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה – 1995. הכוונה היא לחובות למוסד לביטוח לאומי, רשות העתיקות, מד"א, מכבי אש, קנסות בימ"ש ומשטרה, הוצאות בימ"ש וכדומה.

 

בתום הדיון אימצה ועדת החוקה בראשות ח"כ דוד רותם את עמדת לשכת עורכי הדין שקראה לבטל את הסמכות שניתנה לרשויות המקומיות, וקראה לשר האוצר יאיר לפיד לבטל את ההסמכה שניתנה לרשויות המקומיות לגבות חובות לפי פקודת המשיבים (גביה).

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי ויו"ר הפורום ההוצאה לפועל הארצי בשלכת עורכי הדין, עו"ד ליאור שפירא: "בגביה משפטית לפי חוק ההוצאה לפועל קיימת על העירייה בקרה שיפוטית והיא נהנית מהאפשרות לנהל הליכים מגוונים, מעמיקים ויעילים. במקביל, לחייבים ניתן "יומם בבית המשפט" ולחייבים שהינם באמת מעוטי יכולת ניתנת אפשרות לשלם עפ"י "מבחן יכולת הכלכלית", מבלי שינהלו נגדם הליכי סרק מנהליים, המעשירים את קופתן של חברות הגבייה, מבלי לגבות את החוב עצמו. כל אלה הופכים את הליך הגביה המשפטית לאפקטיבי, יעיל ומתאים יותר, בהשוואה להליך המנהלי".

 

מצ"ב נייר עמדת לשכת עורכי הדין

 

 

קובץ להורדה
tax_collection_by_local_authority_position_paper_june_2013.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון