הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עוה"ד על מינוי המבקרים הרשמיים החדשים על השב"ס: "מדובר בשמירה על הזכויות הטבעיות של כל אחד מאיתנו"

13.02.2013

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין מחויבים לבצע ביקורת רשמית במתקן הכליאה לפחות אחת לחודש, כחלק מפיקוח ובקרה על בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל. פעילותם של המבקרים מתבצעת בהתנדבות מלאה, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ועל בסיס תלונות המגיעות אל הלשכה הן מאסירים ומשפחות, הן מטעם ארגוני זכויות אדם והן מעורכי דין.

בחודש ינואר האחרון מינה השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ', את המבקרים הרשמיים החדשים על שירות בתי הסוהר מטעם לשכת עורכי הדין לשנת 2013. רשימת המבקרים הועברה, כנהוג, לשר לביטחון פנים מידי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי. הרשימה כוללת את ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, הממונה על המבקרים הרשמיים של הלשכה, עו"ד רחלה אראל ועורכי הדין: הממונה על הפורום הפלילי הארצי של הלשכה, שלי ואקנין-אדם, משה רוזנבלום, יריב וינצר, בני זיתונה, חי הבר, עודד פלר, בצלאל סמוטריץ ויו"ר הוועדה לסטודנטים ומתמחים שלצד ראש הלשכה, עו"ד שחר אורגד.

 

המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין מחויבים לבצע ביקורת רשמית במתקן הכליאה לפחות אחת לחודש, כחלק מפיקוח ובקרה על בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל. פעילותם של המבקרים מתבצעת בהתנדבות מלאה, בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ועל בסיס תלונות המגיעות אל הלשכה הן מאסירים ומשפחות, הן מטעם ארגוני זכויות אדם והן מעורכי דין.

 

סמכויותיהם של המבקרים מאפשרת להם להיכנס בכל עת לבתי הסוהר ולבדוק את דרכי הטיפול באסירים, את ניהולו התקין של בית הסוהר והתאמתם של כל אלה להוראות הדין ולהוראות אחרות וזאת מכוח סמכויותיהם המעוגנות בחוק לפי פקודת בתי הסוהר, תשל"ב- 1971.

 

דו"חות הביקורות הרשמיות עוברים לאישורה של הממונה על המבקרים הרשמיים בלשכת עורכי הדין, עו"ד רחלה אראל, ונשלחים באמצעות מנגנון לשכת עורכי הדין לשר לביטחון הפנים, לנציב השב"ס, ליועץ המשפטי לממשלה, למבקר המשרד לביטחון פנים ולרמ"ח בקרה בשב"ס..

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מדובר בפעילות חשובה מאין כמותה העוסקת בשמירה על הזכויות הטבעיות והמיוחדות של כל אחד מאיתנו - זכויות אדם ואזרח. תכליתו של צו תקן הכליאה לשמור על תנאי מחייה סבירים באופן שיגנו על כבודו, צלמו ובריאותו של האסיר ולמבקרים תפקיד מהותי בשמירה על תכלית זו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון