הודעות ועדכונים

מדריך לרישום בתים בפנקס הבתים משותפים

25.02.2013

צוות מחוז חיפה

מדריך לרישום בתים בפנקס הבתים משותפים
 
 
הנחיות לתיקון צו רישום בית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם לחוק המקרקעין,
התשכ"ט-1969
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון