הודעות דוברות הלשכה

מתמחה עתר נגד הלשכה וחויב בהוצאה של 15 אלף שקלים

23.12.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

נקבע כי העותר הפר את חובותיו כמתמחה לאחר שעבד בעבודה נוספת ללא קבלת היתר מהלשכה ולאחר שלא התייצב בקביעות למקום עבודתו (בהתאם לסעיפים 9 ו-10 בהתאמה לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"ב).

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, כבוד השופט דוד מינץ, פסק לפני כשבוע על פסילת כל תקופת התמחותו של מתמחה שעתר נגד לשכת עורכי הדין, ואף חייב את העותר בהוצאה על סך 15 אלף שקלים.

 

הפרשה החלה במסגרת הליך פיקוח שמבצעת לשכת עורכי הדין על כל מתמחה בשנת התמחותו. כעניין השגרה המפקח על ההתמחות זימן את העותר ודרש ממנו להמציא תלושי שכר שקיבל מהמאמן, בעת בירור הנושא הוחלט לקבל את גרסת המאמן לפיו על העותר להשלים 45 ימי התמחות. בירור מעמיק יותר של ועדת ההתמחות של הלשכה הציף כשלים נוספים שהתקיימו במסגרת ההתמחות. לדברי המאמן סוכם על הארכת ההתמחות בשלושה חודשים לאור היעדרויותיו של העותר אשר עבד במקביל בעבודה נוספת. כמו כן, טען המאמן כי העותר גבה כספים מלקוחותיו מבלי ליידע אותו ואף התנהג בצורה בלתי הולמת. מנגד, לטענת העותר המאמן ניצל אותו ולא שילם לו את שכרו כמתחייב.

 

ועדת ההתמחות של לשכת עורכי הדין זימנה את המאמן והעותר לישיבה בה הוחלט שהמאמן אינו ראוי לאמן ושהעותר אינו ראוי לשמש כמתמחה. כמו כן, קבעה הוועדה על פסילת מלוא תקופת ההתמחות של העותר תחת פיקוחו של המאמן, החלטה שאשררו חברי הוועד המרכזי של הלשכה לפני כחודש, ועליה עתר המתמחה לבית המשפט המחוזי.

 

בית המשפט המחוזי בירושלים פסק כי יש לדחות את העתירה וכי על העותר לשאת בהוצאות בסך של 15 אלף שקלים. השופט מינץ פסק כי העותר הפר את חובותיו כמתמחה לאחר שעבד בעבודה נוספת ללא קבלת היתר מהלשכה ולאחר שלא התייצב בקביעות למקום עבודתו (בהתאם לסעיפים 9 ו-10 בהתאמה לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"ב). עוד קבע השופט מינץ כי רוב המסמכים שצירף העותר סותרים את עמדתו. "בחומר הראיות שהובאו ללשכת עורכי הדין ולפני בית המשפט די כדי לשמש ראיות מנהליות מספיקות על מנת להגיע לכלל מסקנה שהלשכה הסיקה מסקנות המתקבלות על הדעת", אמר מינץ.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לשכת עורכי הדין תמשיך בפיקוח על המתמחים ועל המאמנים כאחד ותנקוט בכל אמצעי אכיפה העומד לרשותה לרבות עונשים משמעתיים ועד לפסילת התמחות. חשוב שציבור עורכי הדין כמו גם ציבור המתמחים ידע שיש מי שומר עליהם בפרט כשמדובר במקרים בהם מתגלה התמחות שאינה תקינה, כחלק ממערך ראוי ונכון של מדור המתמחים של לשכת עורכי הדין".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון