הודעות דוברות הלשכה

עו"ד בוקי כצמן: "בוררות חובה מהווה בריחה מאחריותו של בית המשפט"

12.11.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

הדברים נאמרו במסגרת יום עיון בנושא בוררות חובה – בעד ונגד של הלשכה. מנהל בתי המשפט לשעבר, השופט (בדימוס) משה גל: "האינטרס הציבורי גלום בחוק הבוררות. כיום במערכת בתי המשפט כ- 400 אלף תיקים שלא משתחררים בשל העומס המצוי בבתי המשפט".

דבריו נאמרו ביום עיון בנושא בוררות חובה שערכה לשכת עורכי הדין ביום ה', 8.11.12, בבית הפרקליט בתל אביב. ביום העיון השתתפו גם נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר השופט (בדימוס) אורי גורן, מנהל בתי המשפט לשעבר וכיום נשיא המוסד לבוררות עסקית, השופט (בדימוס) דן ארבל, יו"ר ועדת סדר דין אזרחי לצד ראש הלשכה, עו"ד ברוך (בוקי) כצמן ויו"ר הנהלת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין, עו"ד מוטי גלוסקה שהנחה את הערב.

 

השופט (בדימוס) גל, מהוגי הצעת חוק בוררות חובה, פתח ברב שיח המצודד בהחלת חוק החובה. לדעתו הנכון הוא להפנות את הציבור שדן בדיני חיובים לבורר ולא לבתי המשפט, זאת כדי להשאיר לשופטים לעסוק בתיקים הנוגעים בנושאים שונים כגון תחום הפלילים. לדבריו תיקון חוק בוררות חובה כפי שהעלה שר המשפטים לדיון בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת אינו נכון, בשל אי קביעה ראויה של רקע וניסיון מספק לעורך הדין אשר יצטרך להכריע בהליך הבוררות. "יש להמשיך במנגנון הבוררות עם הליך ערעור לבית המשפט כל עוד ייקבע בורר בעל רקע וניסיון מספק להכרעה בהליך הבוררות", הוסיף גל.  

 

השופט (בדימוס) גורן הניח דעתו האחרת בנושא באומרו כי לדעתו אין צורך בחוק בוררות חובה. "המשפט בוררות עם המילה חובה אינו מתיישב", אמר גורן. לדבריו העובדה בה עורכי הדין יהפכו גם לשופטים תביא להרעה בטיבם של הבוררים. כמו כן, חובת ותק של 7 שנים כעורך דין, כתנאי סף לבורר מוכיחה שתיקון הצעת חוק בוררות חובה הינה "רעיון לא בשל בלשון המעטה", הוסיף גורן.

 

 

 

בין המשתתפים היו גם שהביעו את דעתם החצויה בנושא ואיתם נמנה השופט (בדימוס) ארבל. לדבריו של ארבל ובדומה לדבריו של השופט (בדימוס) גל, מחד, קיים צורך ממשי באלטרנטיבה בשל העומסים המצויים בבתי המשפט, אם כי לדעת ארבל הדבר נובע מתקצוב לא ראוי מצד האוצר. מאידך, מנה ארבל מספר חסרונות להצעת חוק הבוררות חובה, ביניהם: האופציה המאפשרת ערעור בתיקי בוררות והעברתם לבתי המשפט כמו כן, שאלת הכשרת הבוררים. לדעתו של ארבל, בדומה לדבריהם של הקודמים במושב, הצעת החוק תביא לירידת טיבם של הבוררים שיתקבלו לשורות התפקיד.

 

עמדה נחרצת ובלתי מתפשרת בנושא חוק בוררות חובה נשמעה מפיו של עו"ד ברוך (בוקי) כצמן. לדבריו, בוררות חובה מהווה בריחה מאחריותו של בית המשפט. "הצעת החוק תביא להפרטת בתי המשפט, תסרבל הליכים משפטיים, תביא לכמות ערעורים רבה שתביא להיפך הגמור והוא - הגדלת העומס בבתי המשפט", אמר עו"ד כצמן. על חסרונות אלו הוסיף כצמן גם את ניגוד העניינים של בורר שהינו עורך דין כמו גם, שוחח על הבעייתיות שתיווצר אצל עורך הדין מול לקוחותיו. "במידה והצעת החוק תכנס לתוקפה עורך דין לא יוכל להבטיח ללקוחו תביעה בבית משפט שכן כאמור, השופט הוא שיכריע בשאלת העברת התיק להליך בוררות" אמר כצמן.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון