הודעות דוברות הלשכה

78% מהנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההתמחות של לשכת עורכי הדין עברו את הבחינה

11.11.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

לראשונה: 11 עורכי דין זרים ניגשו לבחינה באתיקה - ועברו אותה בהצלחה. על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים עם 95%, אוניברסיטת תל אביב עם 93% והמרכז הבינתחומי בהרצליה עם 91%. הציון הממוצע הגבוה ביותר, 79.1, הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטת תל אביב.

ביום 1.11.12 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינה ניגשו 1,904 מתמחים ומתמחות. 65% מכלל הנבחנים שניגשו לבחינת ההתמחות עברו את הבחינה.

 

לראשונה בישראל, במועד זה נבחנו גם 11 עורכי דין זרים, 2 עורכות דין ו- 9 עורכי דין, וזאת במסגרת תיקון לחוק לשכת עורכי הדין (תיקון 33 שנכנס לתוקפו בתאריך 2.08.12), המסדיר את פעולתם של עורכי דין זרים בישראל. עורכי דין אלה נבחנים בנושאי אתיקה מקצועית בלבד, והבחינה נערכת במתכונת של שאלות בחירה מרובה. 8 מעורכי הדין הם מארה"ב ו- 3 מצרפת. כל 11 עורכי הדין עברו את הבחינה בהצלחה בציון ממוצע של 75.45.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה על פי מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן.

 

על פי הנתונים, אחוז העוברים הגבוה ביותר הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית בירושלים עם 95%, אוניברסיטת תל אביב עם 93% והמרכז הבינתחומי בהרצליה עם 91%. הציון הממוצע הגבוה ביותר, 79.1, הוא מקרב בוגרי האוניברסיטה העברית ובוגרי אוניברסיטת תל אביב. אחריהן נמצאת אוניברסיטת בר אילן עם ציון ממוצע של 78.3. כמות הנבחנים הגדולה ביותר הינה מבין בוגרי הקריה האקדמית אונו (312), וכמות הנבחנים הקטנה ביותר הם ישראלים שלמדו בחו"ל (12). הבחינות בעל-פה יתקיימו החל מיום 14.11.12 ובמשך שבעה ימים.

 

שם המקום

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

האוניברסיטה העברית

80

95

79.1

אוניברסיטת תל-אביב

107

93

79.1

המרכז הבינתחומי

220

91

76.1

אוניברסיטת בר-אילן

50

90

78.3

אוניברסיטת חיפה

78

87

75.9

המכללה למינהל

132

82

73.1

הקריה האקדמאית אונו

312

72

68.7

מכללת נתניה

79

68

67.7

שערי משפט

99

62

66.3

מכללת רמת גן

95

61

67.0

עולים חדשים

14

57

65.8

המרכז האקדמי כרמל

50

50

64.1

ישראלים שלמדו בחו"ל

12

25

58.1

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1328

78

71.9

שנייה

279

48

62.0

שלישית ומעלה

297

23

53.9

כל הנבחנים

1904

65

67.7

 

הנתון לפיו רק 23% מהנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת בנוגע לנכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה עמד על 53.9.

 

בשנה האחרונה הקים ראש לשכת עורכי הדין בישראל, עו"ד דורון ברזילי, צוות לבחינת שיפור מעמד המקצוע בראשותו של מ"מ ראש הלשכה, עו"ד ד"ר משה וינברג. מסקנות הצוות הוגשו לאחרונה לשר המשפטים והן כוללות בין היתר, הארכת תקופת ההתמחות ושינוי מבנה בחינות ההסמכה לכאלה שהלימוד להן מעניק כלים פרקטיים והבוחנות יכולת חשיבה וניתוח.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "נושא הצפת המקצוע יעמוד במרכז פעילות הלשכה במהלך השנה הקרובה, שתעמוד בסימן מיגור התופעה. כפי שאמרתי בעבר וכפי שאני סבור גם כיום, שינוי מתכונת ההתמחות ומתכונת הבחינה הנוכחית הינה צורך קיומי של ממש עבור המקצוע, והיא תשפר באופן ניכר את איכותם ורמתם של עורכי הדין שבדרך. יש לקדם חקיקה אשר תשמור על רמת מקצוע נאותה של הנכנסים בשערי מקצוע עריכת הדין".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון