הודעות דוברות הלשכה

ועדה מיוחדת של לשכת עורכי הדין תחליט: איזה לבוש יחויבו עורכי דין ללבוש בעת הופעתם בערכאות בתי משפט

05.07.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין החליטה אמש (ד’), לאשר באופן עקרוני הצעת החלטה לפיה עורכי דין יחויבו ללבוש את גלימת עורכי הדין גם בערכאות שיפוטיות הנמוכות יותר מבתי המשפט המחוזיים. ההצעה שהתקבלה אמש במועצה הארצית היא להעביר את הנושא לוועדה מיוחדת של לשכת עורכי הדין, שתנסח הכללים הפרטניים בנושא, ואלו יובאו לדיון ולאישור המועצה הארצית בישיבתה הבאה.

על-פי ההצעה, יחויבו עורכי דין ללבוש גלימה גם בעת הופעתם בבתי משפט השלום. ההחלטה התקבלה בישיבה שנערכה בשעות אחר הצהריים בבית הפרקליט בתל אביב ועברה ברוב של 11 חברים מול 8 מתנגדים, וכאמור תיכנס לתוקפה לאחר קביעת כללים מסודרים בנידון, כללים אשר שיקלו על עבודתם של עורכי הדין, לרבות הוראות לבוש בהתחשב בעונות השנה בישראל.

 

במהלך הדיון בנושא שהתקיים אמש, הציגו חלק מחברי המועצה הארצית הסברים שונים בעד הצורך בגלימה בעת דיונים בכל בתי משפט, ולפיהם בתי משפט השלום ראויים לחיזוק ולכבוד כמו בתי המשפט המחוזיים, בין היתר לאור המגמה שלפיה יותר ויותר סמכויות מוענקות לערכאה זו. עוד נטען כי הדבר יוסיף לכבוד המקצוע, לכבוד ההליך המשפטי ולשמירה על תרבות הדיון בבתי המשפט. מנגד, נשמעו טענות שלפיהן הצורך בגלימה בעת הדיונים מיותר, בפרט לאור העובדה שמדינת ישראל בעלת אקלים חם, וכי כבוד המקצוע ומעמדן של הערכאות השונות אינו תלוי לבוש עורכי הדין.

 

יושב ראש המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, עו"ד צבי פירון: "אין לי ספק כי הכללים שאותם תנסח הוועדה, ושיובאו לאישור המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, יאזנו באופן הולם, ראוי ומידתי בין הצורך הממשי בחיזוק מעמדו של מקצוע עריכת הדין ומעמדם של בית המשפט על ערכותיהם השונות מחד, לבין הצרכים הפרקטיים של עורכי הדין בעת עבודתם מאידך, לרבות בהתחשב בקיץ החם שלנו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון