מאמרים

האם עונש מוות מרתיע או גורם לאכזריות יתר?

22.05.2012

אברהם טננבוים (שופט)

האם עונש מוות מרתיע  או גורם לאכזריות יתר?

 אברהם טננבוים (שופט)

 

מבוא

האם עונש המוות אכן מרתיע רוצחים ועבריינים בפוטנציה?  ספרות רבה נכתבה על כך אולם, ברשימתנו נבקש להתמקד במחקריה של פרופ' שפרד ( Shepherd  (Joanna.   כמו גם מאמרים רבים אחרים בעת האחרונה, המאמר מתבסס על שיטות סטטיסטיות מתוחכמות ומגוונות, המופעלות על סט נתונים גדול. לגופו של עניין, המאמר מעלה תיאוריה חדשנית ומפתיעה במקצת אך על פניה נראית הגיונית. בקצרה, טענתה היא שעונש המוות מרתיע אם, ורק אם, מוציאים להורג מספיק אנשים...

כדי להבין את הטענה יש צורך להכיר את האווירה וההקשר שבהם נכתב מאמר זה. לצורך כך נציג תחילה בקצרה את הספרות הרלוונטית בנושא ואחר כך נתייחס לדעה האמורה.

למאמר המלא

 

קובץ להורדה
tenenboim.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון