מאמרים

הזכות לעיון בחומר חקירה בעבירות תעבורה

22.05.2012

עו"ד אסי פיסו

הזכות  לעיון בחומר חקירה בעבירות תעבורה

עו"ד אסי פיסו

 

א.     עובדות המקרה

בדמו של אדם, שנהג ועוכב ע"י המשטרה לצורך בדיקה, נמצא ריכוז אלכוהול באוויר נשוף, במכשיר מסוג DREGER 7110,  העולה על הרמה המותרת עפ"י התקנות . לנהג נערך שימוע ע"י קצין משטרה, אשר החליט לשלול את רשיון הנהיגה שלו למשך 30 ימים. הנהג הנאשם פנה לבית המשפט לתעבורה בבקשה כי יורה על ביטול הפסילה המנהלית שעליה החליט קצין המשטרה. בבקשתו טען הנהג מספר טענות, ביניהן - כשל ראייתי בבדיקת רמת האלכוהול ואי נקיטת אמצעים שנקבעו בתקנות התעבורה. סניגורו של הנאשם סר למשרדי התביעה המשטרתית וביקש, במסגרת הדיון בבקשה לביטול הפסילה המנהלית,  לצלם את חומר החקירה המצוי בתיק. הסניגור טען כי מאחר והדו"ח, אשר הוגש לנאשם מיד לאחר בדיקת האלכוהול, מהווה הזמנה לדין וכתב אישום - זכאי נאשם ו/או סניגורו עפ"י חוק לעיין בחומר החקירה שבתיק. בקשתו זו סורבה בטענה כי ההזמנה לדין אינה חתומה ועל כן, לא ניתן לראות בה כתב אישום. עוד טענה הרשות התובעת כי משנרשם דו"ח תעבורה, ההנחיה במשטרה היא כי תובע מוסמך יבחן את חומר החקירה ורק לאחר שחתם על הדו"ח, רשאי הסניגור לצלם את חומר החקירה.

למאמר המלא

קובץ להורדה
asi_piso.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון