מאמרים

משפט חוזר בהליך משמעתי של לשכת עורכי הדין

17.05.2012

מרט דורפמן, עו"ד

משפט חוזר בהליך משמעתי של לשכת עורכי הדין

מרט דורפמן, עו"ד

 

הצגת הבעיה

עיון בפרק השישי לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 , (להלן: "חוק לשכת עורכי הדין"), הדן באתיקה מקצועית ושיפוט משמעת של עורכי הדין, מעלה כי לא מוזכרת בו כלל אפשרות לקיום משפט חוזר בהליך משמעתי של לשכת עורכי הדין. אכן, הנושא של קיום משפט חוזר בהליך משמעתי מוסדר בחוק שיפוט המשמעת (משפט חוזר), התשכ"א-1961  (להלן: "חוק שיפוט המשמעת"). עם זאת יש לציין, כי חוק שיפוט המשמעת איננו חוק ספציפי שדן בקיום משפט חוזר בהליך משמעתי של לשכת עורכי הדין, אלא הוא מסדיר את סוגיית המשפט החוזר בהליכים משמעתיים המתקיימים בפני כל הרשויות המוסמכות לשפוט משפט משמעתי, על פי החיקוקים המפורטים בטור א' שבתוספת לחוק שיפוט המשמעת
 
קובץ להורדה
marat_dorfman.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון