מאמרים

לשון הרע באינטרנט

17.05.2012

משה פיביך

לשון הרע באינטרנט

משה פיביך

א.  מבוא

חדירתה של טכנולוגית המחשבים לתחום התקשורת העלתה שאלות רבות הנוגעות לממשק שבין המשפט לבין התקשורת המקוונת ןהאינטרנט. שאלות אלה נובעות, בחלקן הגדול, מאי-התאמתם של חוקים רבים - כגון אלו הנוגעים לדיני חוזים, קניין, דיני ראיות, זכויות יוצרים  -  להתפתחויות הטכנולוגיות בתחום רשת המחשבים הגלובלית  ולשינויים הנובעים מהן בתחומי העברת מידע, שמירתו, דרכי הביטוי הפומבי וכדומה.

לעומת נושאים אלה, שבהם יצרה הטכנולוגיה מהויות חדשות הדורשות התייחסות מתאימה בחוק, הנושא הנדון במאמר זה עניינו פרסומים המהווים לשון הרע אשר, כפי שנטען להלן, לא השתנה מהותית במהלך השנים, בבחינת מאמרו של קוהלת "מה שהיה הוא שיהיה ... ואין חדש תחת השמש".

טכנולוגית המחשבים והתקשורת המקוונת והשינויים המהירים בה יצרו מצב של "הלם הטכנולוגיה" והביאו רבים למסקנות קיצוניות ש"הכלים המשפטיים בהם נעשה שימוש לא רק שאינם תורמים ועוזרים לפיתוח אלא פוגעים בתשתית הטכנולוגית ובקידום האינטרנט לטובת החברה"  .

למאמר המלא

קובץ להורדה
fibich.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון