מאמרים

כלל 5 לכללי הייצוג: עד מתי נטמון ראשנו בחול?

17.05.2012

עו"ד יהודית קורן

כלל 5 לכללי הייצוג: עד מתי נטמון ראשנו בחול?

עו"ד יהודית קורן

הזירה המשפטית השכיחה ביותר למפגש בין אזרח-מן-השורה לבין עורך-דין היא, ככל הנראה, עסקת רכישת הדירה.  עבור רבים, שאינם אנשי עסקים, אזרחים שומרי-חוק שאינם נאשמים בפלילים, אף אינם תובעים או נתבעים - זהו המפגש היחיד עם עורך הדין. רוכשי דירה רבים אינם מודעים לחשיבות הייצוג ע"י עורך דין מטעמם, הם אינם מסתייעים בעורכי דין שייצגו אותם, והם מעדיפים להוציא את חסכונותיהם על שיפור הדירה שהם עומדים לרכוש. קבלנים רבים מעודדים את רוכשי הדירות לחשוב, שאין להם צורך בעורכי דין מטעמם, שהלוא יש עורך דין בעסקה. כתוצאה מכך, אין ייצוג משפטי לאינטרסים של רוכש הדירה בעסקה.

אדם הרוכש דירה מקבלן נדרש לשלם את שכר טירתו של עורך דינו של הקבלן, בשיעורים שנעים, בד"כ, בין אחוז אחד לשני אחוזים, בצירוף מע"מ. רוכש הדירה לא ליווה את פרויקט הבניה מתחילתו, ואין לו כל ידיעה על העבודה שהשקיע עורך הדין עד לשלב החתימה על חוזה הרכישה. הוא איננו יודע, שזה למעשה השכר היחיד שמקבל עורך הדין עבור טיפולו המשפטי בפרויקט הבניה. מנקודת ראותו, הוא נדרש לשלם סכום שאיננו מבוטל, לעורך דין שאיננו מייצג אותו בעסקה, עבור חוזה סטנדרטי, בתום תהליך חתימה, שבמקרה הטוב - נמשך שעות ספורות. ההסבר שניתן, בחוזה הרכישה, לסכום שמשלם רוכש הדירה, הוא  - שהשכר ניגבה "בעד הטיפול ברישום הרכישה". רוכש דירה המנסה לברר, מתי יינתן אותו "טיפול ברישום הרכישה" מתבשר, כי במקרה הטוב - תירשם הדירה על שמו תוך שלוש שנים ממועד מסירת החזקה (במקרים שבהם ממתין רישום הבית המשותף לפעולות הסדר, או רישום חלוקה מחדש, הנעשות על ידי רשויות התכנון ומנגנון מרשם המקרקעין - אין החוזה קובע, ואף אינו יכול לקבוע, מתי ייעשה רישום הבית המשותף ומתי תירשם הדירה ע"ש הרוכש). לראיית רוכש הדירה, הוא משלם סכום נכבד ביותר, על טיפול משפטי אשר יינתן שנים לאחר מועד התשלום, בידי עורך דין שלא נבחר על ידו.

למאמר המלא

קובץ להורדה
korern_judith.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון