הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין פנתה ל- 14 חברות הביטוח: "סרבו לפניות המוגשות באמצעות לבנת פורן"

07.05.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

בין השאר נכתב בפנייה כי "בנסיבות אלה, נבקשך להנחות את הגורמים השונים בחברתך שלא לקבל פניות של המרכז, וגופים דומים, החורגים מהקביעות האמורות ואשר מהווים פניות שלא כדין, ולא לשתף פעולה עם המרכז ומומחיו בנושאים המהווים הפרה של האמור בפסק הדין".

לשכת עורכי הדין פנתה בימים האחרונים ל- 14 חברות ביטוח בדרישה כי יסרבו לקבל פניות של תובעים הנעשות באמצעות המרכז למימוש זכויות רפואיות שבהנהלת הגב' לבנת פורן.

 

הפניה נשלחה בין היתר לחברות הביטוח הראל, מגדל, איילון, הפניקס וכלל, לאחר שב- 3 לאפריל ניתן פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט יוסף שפירא), בתביעת לשכת עורכי הדין בישראל נגד המרכז למימוש זכויות רפואיות, ולאחר שראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, הנחה את הגורמים הרלוונטיים בלשכה ליישום ואכיפת הוראות פסק הדין.

 

פסק הדין דן בשירותים השונים הניתנים על יד המרכז, וקבע כי פעולותיו של המרכז מהוות הסגה של גבולות מקצוע עריכת הדין אשר יוחדו לו על-פי חוק. בין היתר נאסר על פורן ועל המרכז שבראשו היא עומדת לייצג לקוחות בדרישה לתשלום פיצויים או להכרה בנזק בפני המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח, רשויות המס וקצין התגמולים. ביצוע פסק הדין לגבי פעולות אלה עוכב עד ליום 18 במאי בלבד, ולאחר מכן על המרכז לחדול מפעילות זו.

 

לשכת עורכי הדין, באמצעות עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן עפאים, ציינה במכתבה לחברות הביטוח כי "בנסיבות אלה, נבקשך להנחות את הגורמים השונים בחברתך שלא לקבל פניות של המרכז, וגופים דומים, החורגים מהקביעות האמורות ואשר מהווים פניות שלא כדין, ולא לשתף פעולה עם המרכז ומומחיו בנושאים המהווים הפרה של האמור בפסק הדין".

 

בנוסף, שלחה לשכת עורכי הדין באמצעות באי כוחה מכתב דומה לחברת "שפ"מ מדיה 2003", אשר מבצעת עבור פורן את שרותי הפרסום. במכתבה, מבקשת לשכת עורכי הדין ממשרד הפרסום להנחות את הגורמים השונים בחברה להימנע מפרסום המנוגד להוראות פסק הדין, החל מה- 30 במאי, שבו תם עיכוב הביצוע בעניין זה.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לשכת עורכי הדין תמשיך ותעשה כל שיידרש על מנת ליישם ולאכוף את הוראות פסק דינו של בית המשפט הנכבד, לרבות באמצעות פניה לכלל הגופים המעורבים. אני מצפה מגב' פורן לעמוד בהוראות פסק הדין, כך גם מחברות הביטוח וגופי השיווק והפרסום, ואני מקווה כי הדבר אכן יעשה לטובת ציבור עורכי הדין, ולטובת ציבור הלקוחות". 

 

קישורים
קובץ להורדה
ca_9270-07_ibar_v_medical_rights_center_letter_to_insurence_comp.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון