תחילת התמחות

טפסי רישום להתמחות

08.06.2020

להלן מדריך למתמחה - כללים לרישום התמחות ותהליך הרשמה.
 
טפסי הרישום כוללים:
 

1. טופס בקשה לרישום התמחות

2. טופס בקשה לרישום התמחות בת 12 חודשים (ראה הסבר עמ' 4 במדריך למתמחה)

 
 
4. הודעת מאמן על קבלת מתמחה בהתאם לנוסח הרצ"ב  - יש לשלוח על גבי נייר פירמה של משרד המאמן ובו פרטים בדבר תאריך תחילה, ימים ושעות ההתמחות  על פי הכללים הרשומים במדריך.
 
 
6. טופס התמחות ועבודה נוספת (במידה שיש עבודה נוספת),  אליו יש לצרף אגרת משולמת בסך 90 ש"ח ,באמצעות בנק הדואר למס' חשבון הלשכה 4454120.
 
בנוסף יש לצרף:
 
1. אישור זכאות מקור, או "העתק נאמן למקור" לתחילת התמחות מהמוסד בו למדתם. 
    
2. קורות חיים
 
3. צילום תעודת זהות
 
4. אגרה לרישום התמחות ע"ס  250 ש"ח - ניתן לשלם ישירות בבנק הדואר לפקודת לשכת עורכי הדין למס' חשבון בנק 4454120 בבנק הדואר. את הקבלה יש לצרף אל הבקשה.
 
לתשומת ליבכם: יש למלא את טופס הבקשה לרישום התמחות בדייקנות ולשולחו ללשכה בצירוף כל הטפסים המצורפים באמצעות דואר או במסירה אישית במשרדי הלשכה בירושלים, או בתל אביב, כך שיתקבל במשרדי הלשכה לא יאוחר מיום תחילת ההתמחות בפועל (מומלץ לשלוח בדואר רשום)
קובץ להורדה
tazhir- jan 2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון