הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פעילות הפורום הפלילי: לא יוגבל מספר עורכי הדין במפגש עם אסירים

01.05.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

ועדת הפנים קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין בעניין הצעת החוק המגבילה את מספר עורכי הדין במפגש עם אסירים: "מדובר בהצעת חוק הפוגעת פגיעה חמורה בזכותם הבסיסית והחוקתית של כלל בני האדם".

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת החליטה היום (ג') לקבל את עמדת הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, ולדחות את הצעת החוק בנושא תיקון פקודת בתי הסוהר ומתן סמכויות לשר להגביל את כמות עורכי הדין עימם נפגש אסיר, מטעמי ביטחון המדינה ושלום הציבור, בנוסח שהוצג בפניה. הוועדה, בראשותו של ח"כ אמנון כהן (ש"ס), הורתה לייעוץ המשפטי של הוועדה ולנציגי המדינה לנסח הצעת חוק אשר תעלה בקנה אחד עם הזכות החוקתית של מפגש עם עו"ד.

 

הדיון נערך בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (פגישת אסיר עם עורך דין), התשע"ב-2012, לאחר שהצעת החוק הובאה לדיון במליאת הכנסת בקריאה ראשונה ברוב קולות וללא מתנגדים, והועברה להכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדת הפנים והגנת הסביבה. התיקון שהוצע ביקש להרחיב את סמכויותיו של השר לביטחון הפנים, לפיהן יתאפשר לו להתקין תקנות אשר יגבילו כניסת עורכי דין למתקני כליאה בישראל ובכך ימנעו מהכלואים לממש את זכותם לקבל שירותים משפטיים מקצועיים באמצעות עורך דין.

 

"הצעת החוק ביקשה להגביל את מספר עורכי הדין שיורשו להיפגש עם אסיר, ובכך היוותה פגיעה חמורה ובלתי מידתית בזכותם הבסיסית והחוקתית של כלל בני האדם הנתונים במשמורת חוקית בישראל", טענו בדיון הבוקר יו"ר (משותף) הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי וחברת הפורום הפלילי עו"ד רחלה אראל, אשר ייצגו את לשכת עורכי הדין בדיון. הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין ראה בתיקון החוק ככזה המתעלם מצרכיהם של האסירים ובבסיסו קיימת הבנה לקויה אודות שירותיו המקצועיים של עורך דין. לשכת עורכי הדין הסבירה כי אסיר אשר צריך לנהל מתאו את עסקיו, לטפל בעיזבון משפחתי, לערער על הרשעתו וכדומה, יזדקק להסתייע בשירותים משפטיים שונים שיביאו אותו בעל כורחו להיעזר במספר עורכי דין שונים למיצוי זכויותיו. בנוסף הדגישה הלשכה כי צמצום מספר עורכי הדין הבאים בשערי בית הסוהר משמעותו פחות פיקוח על מעשי הרשות המבצעת בתחום בו היא מפעילה כוח ושוללת חירותם של אנשים. עו"ד חימי הדגיש כי תחולת ההגבלה אותה מבקשת המדינה תחול גם על עצורים פליליים לאור סעיף 45(א) אשר מעגן ממילא מנגנון המאפשר לשירות בתי הסוהר לטפל במקרים שכאלה בזמן אמת.

 

נציגי הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין הביעו בדיון את מורת רוחם גם בדבר הרחבת סמכויותיו של השר לביטחון הפנים אשר יאפשר לו להתקין תקנות המגבילות כניסת עורכי דין למתקני כליאה בישראל ויימנע מהכלואים לממש את זכותם לקבל שירותים משפטיים מקצועיים באמצעות עורך דין, מעבר לסמכויותיו האדמיניסטרטיביות הנוכחיות ובהן סידורי ביטחון ואבטחה בבתי הסוהר וכן סידורים הנדרשים לשם קיום פגישות אסירים עם עורכי דין בבתי סוהר. "הרחבת הסמכויות על בסיס חשדות וחששות מטעמים של שלום הציבור וביטחון המדינה תביא לפגיעה אנושה בזכויותיו של הציבור הרחב, וציבור האסירים בפרט", הוסיף עו"ד חימי. "נדמה אפוא כי מפגשים בודדים של עורכי דין עם אסירים נוצלו למטרות המהוות ניצול לרעה, הספיקו למחוקק כדי להחשיד ולהכתים ציבור שלם של עורכי דין ללא כל הצדקה ובאופן בלתי מידתי", אמרה עו"ד אראל.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי הביע תמיכתו בעמדותיו של הפורום הפלילי ואמר. "אני מברך על החלטת הוועדה לקבל את עמדת הפורום הפלילי של הלשכה, בניסוח הצעת חוק מתוקנת שתעלה בקנה אחד עם הזכות החוקתית של מפגש אסיר עם עורך דין". עוד הוסיף ראש הלשכה, "הצעת החוק, שנדחתה הבוקר, טמנה בחובה פגיעה בסיסית בזכות היסוד של אדם להיוועץ עם עורך דין ככל שייבחר במסגרת זכותו לחירות אישית והליך הוגן, כמו כן איימה לפגוע בחופש העיסוק של עורכי הדין. על לשכת עורכי הדין לדאוג שיימצא נתיב ראוי בו זכויותיו של אסיר ועיסוקו של עורך הדין יישמרו".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון