הודעות דוברות הלשכה

המאבק בהסגת גבול המקצוע: המועצה הישראלית לצרכנות מתייצבת לצד לשכת עורכי הדין

29.04.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

בחוות דעת לבית המשפט בעניין המרכז למימוש זכויות רפואיות נכתב: "למנוע מלבנת פורן לתת שירות בשל הטעייה ופגיעה שעלולה להיגרם עקב טיפול לא מקצועי".

"יש למנוע מהמרכז למימוש זכויות רפואיות לתת שירות אשר עובדיו אינם מוכשרים לתת, וזאת בשל הפגיעה שעלולה להיגרם לצרכנים עקב הטיפול על ידי גורם לא מקצועי", כך כותבת המועצה הישראלית לצרכנות בחוות דעת חריפה שהגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים, הדן בתביעת לשכת עורכי הדין נגד המרכז למימוש זכויות רפואיות ומנהלתו הגב' לבנת פורן. בכך מתייצבת המועצה לצרכנות לצידה של לשכת עורכי הדין במאבקה נגד המרכז שבהנהלת פורן.

 

ב- 3 באפריל פסק בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט יוסף שפירא) בפסק דין דרמטי, כי על המרכז למימוש זכויות רפואיות בהנהלת פורן לחדול באופן מיידי מפעולותיו, שכן מדובר בפעולות אשר יוחדו על-פי חוק למקצוע עריכת הדין. בין היתר, נאסר על פורן לבצע פעולות ולייצג לקוחות מול המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, חברות הביטוח ורשות המיסים.

 

בית המשפט, לבקשת פורן, עיכב בצו ארעי את ביצוע פסק הדין ב- 15 יום על מנת לאפשר הגשת ערעור, ובימים אלה מתקיים הליך אשר יקבע אם להשאיר את צו עיכוב הביצוע על כנו. ביום ד' האחרון הודיעו לבית המשפט באי כוחה של לשכת עורכי הדין, עורכי הדין אסף פוזנר ואתי ליבמן עפאים, ובאת כוחה של המועצה הישראלית לצרכנות, עורכת הדין סלעית קולר מן המחלקה המשפטית של המועצה, כי המועצה, הארגון היציג של הצרכנים בישראל, מעוניינת להגיש חוות דעת לעניין עיכוב הביצוע בטרם תינתן החלטה בעניין.

 

בחוות דעתה, קובעת המועצה, כי לאור קביעותיו העובדתיות של בית המשפט בפסק הדין, מתן היתר למרכז להמשיך ולפעול במתכונת הנוכחית במסגרת צו עיכוב הביצוע עד למועד ההכרעה בערעור, כאשר נציגי המרכז אינם מוכשרים לבצע את המלאכה הנדרשת מאופי עבודתם והשירות המסופק לציבור לקוחותיהם, מבלי ליידע את הלקוחות כפי שנדרש בפסק הדין, מהווה לעמדת המועצה לצרכנות פגיעה בצרכנים.

 

לעמדת המועצה, פוטנציאל הנזק הינו כפול: ראשית, בצרכנים אשר נדרשו כבר לשירות, אשר ייתכן ואף נגרמה להם פגיעה כתוצאה מחוסר המקצועיות של אנשי המרכז, אולם הם אינם מודעים לפגיעה ואינם יודעים שעליהם לפנות לגורם מקצועי מוסמך כדי לבחון קיומה של פגיעה, היקפה והיכולת לצמצם או לבטל אותה. שנית, בצרכנים עתידיים, החשופים לפרסומות תדירות באמצעי התקשורת השונים של המרכז, שאינם יודעים את אשר קבע בית המשפט, כי העוסקים במלאכה במרכז אינם מוכשרים לבצע אותה ואינם יודעים כי עליהם להיזהר וכי הם עלולים להיפגע, מאחר ורואים את המרכז באמצעות פרסומיו המציגים אותו כגורם המומחה בתחום.

 

לדעת המועצה לצרכנות, השארת המצב על כנו במסגרת הצו מגדילה את הסיכון לפגיעה בצרכנים עקב היעדר המקצועיות של עובדי המרכז ואת היקף הפגיעה, ככל שהתרחשה. עוד סבורה המועצה לצרכנות כי ציבור הלקוחות הפונה למרכז סבור עקב הפרסומים כי מדובר בגוף מקצועי המבין בסוגיות המשפטיות הרלוונטיות, אך לאור קביעותיו של בית המשפט זהו רושם מוטעה וקיים חשש לכאורה להטעיית צרכנים.

 

"לעמדת המועצה לצרכנות, יש לבטל את צו העיכוב לפסק הדין, וכל עוד עומדות הקביעות העובדתיות בעינן, למנוע מהמרכז ליתן שירות אשר עובדיו אינם מוכשרים ולתת וזאת בשל הפגיעה שעלולה להיגרם לצרכנים עקב הטיפול על ידי גורם לא מקצועי כאמור", נכתב בחוות הדעת.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מאבקה של הלשכה נגד מסיגי גבול מקצוע עריכת הדין הינו גם עניין צרכני ראשון במעלה, שכן מעבר לפגיעה בציבור עורכי הדין, קיים חשש ממשי לפגיעה בציבור כולו. אני מברך על עמדתה של המועצה הישראלית לצרכנות, ואני תקווה כי בית המשפט יאמץ הן את עמדת לשכת עורכי הדין והן את עמדת המועצה לצרכנות, ויבטל את צו עיכוב הביצוע. אין ספק שכעת מדובר במאבק ציבורי רחב. לשכת עורכי הדין תוסיף ותיאבק יחד עם כל גוף, הן למען עורכי הדין והן למען ציבור הצרכנים".

 

קישורים
קובץ להורדה
ca_9270-07_ibar_v_medical_rights_center_et_all_consumer_protection.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון