הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט העליון: דחיית תביעה בשל אי התייצבותו של עורך דין תיעשה רק במקרים חריגים ביותר

15.03.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

לשכת עורכי הדין, שהצטרפה להליך כידיד בית המשפט, טענה כי אין זה ראוי שבמקרים חריגים, בהם עורך דין אינו מתייצב בבית המשפט, ישרור חוסר אמון בין בית המשפט לבין עורך הדין, בפרט בעת שהמציא מסמכים המעידים על כך שבמועד הרלוונטי היה מאושפז בבית החולים.

דחיית תביעה לאור אי התייצבותו של עורך הדין, גורמת נזק כבד לשולחו ולכן צריכה להיות בגדר מוצא אחרון, כך קבע בית המשפט העליון בפסק דין בתיק רע"א 3522/10 ביום 6.3.12. בכך קיבל בית המשפט העליון את עמדת הלשכה, לאחר שזו הצטרפה לדיון כ"ידיד בית המשפט". בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים והחזיר את התיק לבית המשפט המחוזי על מנת שידון בו לגופו.

 

לפני כשבועיים, ניתנה החלטה בבקשת רשות ערעור שעוסקת במקרה בו עורך דין לא התייצב במועד שנקבע לדיון בבקשה שהגיש בשם לקוחתו. בדיעבד התברר כי עורך הדין אושפז בבית החולים ערב הדיון ועל כן לא התייצב. בית המשפט המחוזי בירושלים אפשר לעורך הדין להציג אישורים רפואיים המעידים על כך, אך משהמציא עורך הדין מספר אישורים רפואיים, בית המשפט לא קיבל אותם בטענה שהינם אישורים "פגומים", שאינם מקיימים את החלטותיו. כתוצאה מכך, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה שהגיש הלקוח באמצעות עורך דינו, מן הטעם הזה.

 

לשכת עורכי הדין, שביקשה להצטרף להליך בידיד בית המשפט, טענה כי אין זה ראוי שבמקרים חריגים, בהם עורך דין אינו מתייצב בבית המשפט, ישרור חוסר אמון בין בית המשפט לבין עורך הדין, בפרט בעת שהמציא מסמכים המעידים על כך שבמועד הרלוונטי היה מאושפז בבית החולים. עוד נטען כי ה"עונש" המובא לפתחו של הלקוח וודאי שאינו מידתי, וכי בעל הדין אינו צריך לשאת במחדלי שלוחו. לטענת הלשכה ניתן היה להתמודד עם התנהגות עורך הדין – גם אם בית המשפט קבע כי אינה ראויה – בדרכים פוגעניות פחות.

 

כבוד השופט יורם דנציגר, אשר כתב את פסק הדין העיקרי, קיבל את בקשת ההצטרפות של הלשכה להליך ואת הטיעונים שהועלו מטעמה על ידי נציגתה, עורכת הדין נעה אפיק, ממשרד יגאל ארנון ושות'. נקבע כי עמדת לשכת עורכי הדין עולה בקנה אחד עם פסיקה קודמת של בית המשפט העליון, לפיה דחיית בקשה או תביעה בשל אי התייצבותו של עורך דין תיעשה רק במקרים חריגים ביותר, דוגמת הטלת הוצאות אישיות על עורך הדין, או אמצעים אחרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון