הודעות דוברות הלשכה

ועדת הכספים של הכנסת קיבלה את עמדת הלשכה: עורכי דין ובעלי מקצועות חופשיים לא ייאלצו להוציא חשבוניות מס טרם מועד התשלום

13.03.2012

עו"ד איתי הר-אור, דובר הלשכה

כך נקבע ביום ,6.3.12, בוועדת הכספים בכנסת. הוועדה בראשותו של ח"כ משה גפני קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין, ואישרה את התיקון לחוק מס ערך מוסף, בנוגע למועד המצאת חשבונית בעסקאות במזומן.

ועדת הכספים של הכנסת אימצה את הצעתו של עו"ד זיו שרון, יו"ר פורום המיסים של לשכת עורכי הדין לאחר שהצעה זו סיימה מחלוקת בין הארגונים – המייצגים השונים לבין הנהלת רשות המיסים והתקבלה גם על דעת רשות המיסים, ואישרה את הנוסח לתיקון חוק המע"מ לקריאה שנייה ושלישית. לפי תיקון החוק שהתקבל בוועדת הכספים, לא יוכלו יותר רוכשי שירותים לדרוש חשבוניות מס מעורכי דין, וממדווחים אחרים, על בסיס מזומן לפני מועד התשלום. בנוסף, על פי התיקון לחוק, לא יוכלו רוכשי שירותים להתנות את התשלום בהמצאה מוקדמת של חשבונית מס. הסוגיה התעוררה עם כניסתו של המע"מ המקוון (לפיו עוסק מורשה מדווח באופן מקוון על עסקאותיו ותשומותיו), בו גופים גדולים תבעו מעורכי דין ומבעלי מקצועות חופשיים אחרים, להוציא להם חשבוניות מס עוד בטרם תשלום שכר הטרחה כתנאי לתשלומו.

 

ההצעה לתיקון החוק כללה שורה של תיקונים בהם בין היתר, הוראה לפיה עוסק מורשה המדווח על בסיס מזומן כמו עורכי דין, יהיה רשאי להוציא חשבונית מס לגבי עסקה חייבת במס במקום חשבונית עסקה, לפי דרישת הקונה. עם זאת, הקונה לא יוכל לדרוש חשבונית מס טרם העביר את התשלום או חלקו. כך ימנע מצב לא הגיוני שבו עסק עצמאי יצטרך לשלם מע"מ למדינה טרם יקבל את שכרו, בעיקר כשמדובר בתשלום שצריך להתקבל מגופים מדינתיים. תיקון נוסף שנידון עסק במועד הוצאת החשבונית. הוועדה אישרה שמועד הוצאת חשבונית המס לא יאוחר משבועיים ממועד החיוב במס.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון