משובים קודמים

הדיאלוג עם השופטים בקשר למשוב 2004

09.07.2004

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כחלק מחובתה למערכת המשפט, רואה הלשכה חובה לעצמה לפעול לאיתור מעלות ותקלות במערכת המשפט ולגרום לעידודן של אלה ולתיקונן של אלה. רק עורכי הדין, שהם בעלי המקצוע הפועלים מול בתי המשפט, יכולים לספק שירות חיוני זה למערכת חשובה זו. לכן המשוב. הוא לא בא להתריס אלא לסייע.

לשכת עורכי הדין רואה עצמה מחוייבת להגנה על מערכת המשפט, שהיא המערכת הציבורית החשובה ביותר בישראל, והדבק החשוב ביותר המלכד את החברה הישראלית השסועה.

 

כחלק מחובתה למערכת המשפט, רואה הלשכה חובה לעצמה לפעול לאיתור מעלות ותקלות במערכת המשפט ולגרום לעידודן של אלה ולתיקונן של אלה. רק עורכי הדין, שהם בעלי המקצוע הפועלים מול בתי המשפט, יכולים לספק שירות חיוני זה למערכת חשובה זו. לכן המשוב. הוא לא בא להתריס אלא לסייע.

 

צר לנו על המתח שנוצר בין לשכת עורכי הדין לבין חלק מן השופטים ונציגות השופטים בעניין המשוב.

 

לקראת עריכתו של משוב 2002, יזמו ראש הלשכה שלמה כהן ונשיא בית המשפט העליון השופט אהרן ברק הקמתה של ועדה משותפת לשופטים ועורכי דין בעניין המשוב. הלשכה דחתה את משוב 2002 במשך כ- 8 חודשים, שבהם פעלה הועדה המשותפת. אך, למרבה הצער, בועדה לא התגבשה הסכמה.

 

גם בעניין המשוב הנוכחי התקיימו מגעים אינטנסיביים ומפגשים בין נציגי הלשכה לבין נציגות השופטים. גם שר המשפטים יוסף (טומי) לפיד פעל נמרצות ויזם מפגשים משותפים בנסיון להשיג הסכמה בין השופטים לבין עורכי הדין. שר המשפטים העלה מספר הצעות פשרה שנתקבלו על ידי נציגי לשכת עורכי הדין אך נדחו על ידי נציגות השופטים, שהעדיפה חרמות ונידויים.

 

גם בעתיד נמשיך להידבר עם השופטים במאמץ למצוא הסדר מוסכם.

 

אין למשוב תחליף. נציב קבילות השופטים (האומבודסמן), שהוקם לאחרונה, איננו בודק התנהלות של שופטים בפרמטרים שונים על פני פרק זמן. האומבודסמן בודק תלונות פרטניות נקודתיות המתייחסות לאירועים ספציפיים. אין באירועים כאלה כדי להצביע בהכרח על דפוסי ההתנהלות הקבועים בפרמטרים שונים של שופטים. את זאת ניתן להשיג רק על ידי המשוב.

 

אין במשוב פגיעה בעצמאות השפיטה. לשכת עורכי הדין חרדה לעצמאות השפיטה יותר מכל גורם אחר. אין לנו וללקוחותינו מה לחפש בבתי משפט שאינם עצמאיים בשפיטתם. אך עצמאות השפיטה מתייחסת לתוכן ההחלטות; שופט איננו חופשי להתנהל בכל דרך. לכן המשוב עוסק אך ורק בבדיקת התנהלות השופטים ולא בתוכן החלטותיהם.

 

אין ממש בטענת נציגות השופטים ששופטים יחפשו פופולריות ויבקשו לרצות צדדים בגלל המשוב. מעבר להיותה טענה מעליבה כלפי השופטים, הרי בכל משפט יש שני צדדים בעלי אינטרסים מנוגדים, וקשה לרצות את שניהם גם יחד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון