הודעות דוברות הלשכה

נתונים שכדאי לדעת על משוב השופטים 2004

09.07.2004

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

משוב השופטים הוא המשוב השלישי הנערך על ידי הלשכה. המשוב הופנה לכל עורכי הדין והתייחס לכל השופטים, בכל הערכאות, בכל הארץ.
 • הוחזרו 4,246 שאלונים (גידול של כ- 10%), אשר הכילו כ- 29,000 הערכות פרטניות לשופטים (גידול של כ- 19%). שעור ההשבה – 25% - 29% מתוך עורכי הדין המופיעים באופן סדיר בבתי המשפט, הוא גדול משמעותית משעור התשובות המקובל בסקרי דאר בארץ ובעולם (כ- 10%) ודומה לשעור ההשבה במשובי שופטים מקבילים בארה"ב.
 • הוערכו 726 שופטים (מתוך כ- 823 שופטים מכהנים). מתוכם 398 קיבלו 26 הערכות או יותר (64 הערכות בממוצע). רק לגביהם מתפרסמות הערכות פרטניות.
 • עורכי הדין שהשיבו מהווים מדגם מייצג של עורכי הדין המופיעים באופן סדיר בבתי המשפט בישראל. נתון זה אומת בעבר על ידי סקרים טלפוניים בלתי תלויים.
 • הוכח, שוב, שאין היבט יחיד (סגנוני או מהותי) אשר משפיע על ההערכה הכללית לשופט. שני ההיבטים משפיעים במידה דומה.
 • ההערכה לשופט איננה מושפעת מזכייה/הפסד של הלקוח בתיק, או ממאפייני רקע של המעריך.
 • ההערכות במשוב זה דומות מאד להערכות במשובים הקודמים. עובדה זו מלמדת על מהימנות המדידה ותקפותם של הממצאים.
 • משוב זה, כקודמיו, מתייחס אך ורק להתנהלות השופטים ולא לתוכן החלטותיהם. אין לראות בהערכות שבמשוב אינדיקציות לאיכות הפסיקה אלא להתנהלות השופט/ת בלבד.
 • כמו במשובים הקודמים רוב ההערכות לרוב השופטים ברוב ההיבטים הן גבוהות.
 • לגבי כשני שלישים של השופטים שהוערכו גם ב- 2002 וגם ב- 2004 יש יציבות או עליה בהערכה הכללית. טווח העלייה גדול מטווח הירידה.
 • עליה בשיעור ההערכות הגבוהות ברוב הפרמטרים לגבי שופטי בית המשפט העליון.
 • שיפור משמעותי בהערכות לשופטי בתי המשפט: שלום באר שבע, תעבורה, משפחה בחיפה ואשדוד, עבודה (אזורי) ירושלים ובאר שבע.
 • יש להתייחס בזהירות לממצאים הנוגעים לבית המשפט העליון ולביה"ד הארצי לעבודה מכמה סיבות:
  • מספר מועט יחסית של מעריכים והערכות (כ- 593 הערכות מתוך כ- 29,000);
  • הציפיות מבתימ"ש אלה הן גבוהות ולכן המעריכים נוטים להיות בקורתיים ולהמעיט בהערכותיהם;
  • בית המשפט העליון עוסק גם בעניינים של השקפת עולם ולכן תתכן השפעה הנובעת מהשקפת העולם של המעריך;
  • בתי משפט אלה יושבים בדרך כלל בהרכבים ולכן קשה לגבש הערכה פרטנית לשופט יחיד;
  • שאלון המשוב בנוי בעיקרו לערכאה דיונית;

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון