הודעות דוברות הלשכה

"ביטול השחרור המנהלי מהווה התעלמות מזכויות אדם חוקתיות"

21.02.2012

דוברות הלשכה

הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל מביע את אכזבתו הקשה מהחלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה לאשר את הצעת החוק לביטול השחרור המנהלי והוא סבור כי משמעות הדבר היא העדפה לא ראויה של קבוצת אסירים אחת על פני האחרות ובעיקר סיכול אפשרות אמיתית לכלל ציבור האסירים בישראל לקבל שחרור מנהלי.

בדיון שנערך אתמול, 20.2.12, בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, הוחלט ברוב קולות על ביטול השחרור המנהלי, לפיו אסירים שעומדים בפני שחרורם זוכים לקיצור מאסר לתקופה של שבועיים עד חצי שנה.

 

יו"ר (משותף) הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עוה"ד אורי קינן ואבי חימי: "ביטול השחרור המנהלי מנוגד לזכויות אדם חוקתיות. תכליתו של צו תקן הכליאה הוא לשמור על תנאי מחייה מינימאליים, השומרים על צלמם, כבודם ובריאותם של האסירים". על דבריו הוסיפה נציגת הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, עו"ד רחלה אראל: "הצעת החוק שעברה היום בוועדה מבטאת תפישה שגויה וחמורה ביחס לכליאת אסירים, תנאי מחייתם ומכאובי מאסרם. תפישה זו מנוגדת לקידום זכויות אסירים ועל כך יש להצטער, בייחוד לאור היות הכלואים קבוצת שוליים, המודרת מן החברה הישראלית, נטולת כוח פוליטי או קול בציבוריות הישראלית".

 

כידוע, במהלך החודשים האחרונים פועל המשרד לביטחון הפנים יחד עם שירות בתי הסוהר לביטול השחרור המנהלי בקרב אסירים פליליים וביטחוניים. בדברי ההסבר להצעה נטען כי שחרור מנהלי מהווה פגיעה בגזר הדין שנתן בית המשפט המוסמך, ובמסגרתו משוחררים טרם הזמן אסירים מסוכנים הפוגעים בשלום הציבור. תכליתו של השחרור המנהלי, היא לשמור על זכויות אדם חוקתיות של אוכלוסיית הכלואים. באמצעות השחרור המנהלי מתאפשר לשירות בתי הסוהר לטפל בבעיית הצפיפות והתברואה, לסגור מתקנים שאינם ראויים למגורי אדם, לשפץ מקומות כליאה ולקיים שטח מחיה מינימאלי לאסיר.

 

בהתאם להצעת החוק שאושרה אתמול בוועדה ברוב קולות (יו"ר הוועדה אמנון כהן וח"כ אורי מקלב, יהדות התורה, מול דעת המיעוט של ח"כ דוד אזולאי, ש"ס), אסירים השפוטים לעונש שאינו עולה על ארבע שנות מאסר בפועל, יקבלו שחרור מנהלי ואילו יתר קבוצות האסירים, בכלל מתקני הכליאה, ישוחררו מנהלית אך ורק בכפוף לקבלת שחרור על תנאי ממאסר ובהתאם להחלטת ועדת השחרורים. 

 

הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין בישראל מביע את אכזבתו הקשה מהחלטת ועדת הפנים והגנת הסביבה והוא סבור כי משמעות הדבר היא העדפה לא ראויה של קבוצת אסירים אחת על פני האחרות ובעיקר סיכול אפשרות אמיתית לכלל ציבור האסירים בישראל לקבל שחרור מנהלי.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון