השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור 3

השתלמות תעודה בנושא סוגיות בדיני התכנון והבניה

07.07.2004

 
 

השתלמות תעודה בנושא

 

סוגיות בדיני התכנון והבניה

 

מרכז אקדמי: ד"ר יוסף פרוכטמן, עו"ד

 

השתלמות התעודה המוצגת להלן הינה במתכונת חדשה ומקורית המשלבת בין התאוריה והפרקטיקה. ההרצאות הינן בתחומים המגוונים הרלוונטים, ומועברות על-ידי שופטים ומקבלי החלטות, אנשי אקדמיה ואנשי מעשה בתחומים השונים. כמו כן, מוקצה זמן בין ההרצאות, לפורום בעד ונגד, הפתוח למשתתפי ההשתלמות, לתגובות מתוך נסיונם האישי, בנושאים המוגדרים. בנוסף, שילבנו מצגות שהוכנו על-ידי לשכות התכנון במספר עיריות, ביחס לנושאים תכנוניים עדכניים.

 

דיני התכנון והבניה בישראל נמצאים בהתפתחות מתמדת ומואצת הן בפסיקת בתי המשפט לסוגיהם, והן ביישומם הלכה למעשה על-ידי מוסדות התכנון. הסוגיות הקשורות לדיני התכנון והבניה הוכרו זה מכבר כסוגיות רב תחומיות ומכאן מטרתה של ההשתלמות, בבחינה משולבת: משפטית, תכנונית – אדריכלית, שמאית – כלכלית, חברתית – סביבתית ועוד, ובעידכון ביחס למגמות הקיימות והתחזיות להתפתחויות לעתיד.

 

אנא עיינו בהנחיות הכלליות.

 

ד"ר יוסף פרוכטמן, עו"ד

דברי פתיחה-הפורום לבירור סוגיות

29.3.05

16:30-17:00

(שם המרצה יפורסם)

הביקורת השיפוטית בדיני התכנון והבניה

17:00-18:15

אד' שמאי אסיף

ראש מינהל התכנון משרד הפנים

עקרי המדיניות של משרד הפנים בתכנון ובניה

18:45-20:00

ד"ר יוסף פרוכטמן, עו"ד

מערכת מוסדות התכנון – בעיות תפעוליות ומשפטיות

5.4.05

16:30-17:45

עו"ד אילנה מרכוס

על יחסי גומלין ועדה מקומית – ועדת ערר – ועדה מחוזית

17:45-18:15

עו"ד אלי וילצ'יק

בעלי "ניגוד עניינים" בועדות התכנון: אדריכלים, קבלנים, שמאים, עורכי דין, ונציגי מוסדות ציבור

18:45-20:00

עו"ד רנאטו יארק

הררכיית "התכניות" ככלי תכנוני וכמסמך משפטי

12.4.05

16:30-17:45

מר מנחם ארסלן

מנהל תחום מערכות מידע גיאוגרפי ומיפוי במשרד הפנים

על פרוייקט המיחשוב של תכניות

17:45-18:15

פרופ' רחל אלתרמן

הטכניון

למהותה ולעתידה של התכנית הסטטוטורית

18:45-20:00

עו"ד מאיר מזרחי

היבטי מיסוי בתכנון ובניה: איחוד וחלוקת מקרקעין ועוד

19.4.05

16:30-17:45

פורום בעד ונגד

על התכנון הארצי "העוקף" תכנון מחוזי ומקומי

17:45-18:15

עו"ד אהרון ברוכין

יו"ר ועדת הערר

מחוזות ירושלים והדרום

תביעות בגין פגיעתן של תכניות ארציות ומחוזיות- הקשר שבינן ובין הפגיעה

18:45-20:00

ד"ר יוסף פרוכטמן, עו"ד

הליכי התכנון הסטטוטוריים – קיומם ופסלותם

3.5.05

16:30-17:45

מהנדס העיר

מצגת עירית רמה"ש

17:45-18:15

פרופ' אדם מזור

הטכניון

תפקידו של התכנון- מהגברת  

הקונפליקט לפתרון סינרגטי

18:45-20:00

אשר שולמן, מהנדס ושמאי מקרקעין

שלב הרישוי – על קבלת  היתרים

17.5.05

16:30-17:45

עו"ד גיורא שמיר

 

אפקטיביות אכיפת החוק: תפסת מרובה - או - לא תפסת?

17:45-18:15

עו"ד רון צין

"הקלה" ו"שימוש חורג" או "תקלה" ו"שימוש חורק"?

18:45-20:00

אד' דני קייזר

מהנדס העיר, ת"א-יפו

חדש וישן בת"א – סוגיות בשימור

24.5.05

16:30-17:45

גב' צופיה פינטו

מחלקת ההנדסה 

מצגת עירית ת"א

17:45-18:15

עו"ד עופר טויסטר

בעיות משפטיות בשימור וב"ניוד זכויות"

18:45-20:00

השופט (בדימוס) ורדי זיילר, לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי ירושלים

על האחריות להקמת מבנים בישראל, מה התחדש ?!

7.6.05

16:30-17:45

אינג' יוסף מנור

מיהו האחראי המקצועי לפרטי ההיתר

 

17:45-18:15

מר דודו כהן

הממונה על מחוז הדרום, משרד הפנים

אכיפת חוקי התכנון והבנייה – מדיניות וביצוע

18:45-20:00

פרופ' אהרון נמדר, עו"ד

הפקעות מקרקעין עפ"י חוק התכנון והבניה

14.6.05

16:30-17:45

חזי ברקוביץ

מהנדס העיר

מצגת עירית חולון

17:45-18:15

השמאי ירמיהו אלוני

סוגיות שמאיות בהערכת פגיעות עקב הפקעות ועקב פגיעה מתכניות

18:45-20:00

עו"ד אילנה בראף-שניר

סוגיות בהיטל השבחה

21.6.05

16:30-17:45

עו"ד אופיר ארגמן

לאן "הולכים" כספי היטל ההשבחה?

17:45-18:15

השופט (בדימוס) ד"ר גבריאל קלינג, לשעבר סגן נשיא בית המשפט המחוזי, תל-אביב

פיצויים בשל נזקי תכנון – היטלי השבחה – ועקרון "הצדק החלוקתי"

18:45-20:00

 

לטופס ההרשמה

 

רח' החשמונאים 100 (מגדל חשמונאים), קומה 3 תל אביב 67133

טל' 5616550 - 03  פקס 5616551 – 03

machon@israelbar.org.il         www.israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון