השתלמויות תעודה בתל אביב - מחזור 3

השתלמות תעודה בנושא דיני חוזים

07.07.2004

 
 

השתלמות תעודה בנושא

 

דיני חוזים

 

מרכז אקדמי: עו"ד פנחס רובין

 

התמורות בתחום דיני החוזים ואלה שעוד תבואנה בעקבות הקודיפיקציה החדשה משפיעים על אופן עיצובם וניסוחם של החוזים, ולא רק על ההתמודדות המשפטית לגביהם בבתי המשפט. מבנה החוזה, עיצובו, הסדרת הסוגיות הדיספוזיטיביות וההתמודדות עם ההוראות הקוגנטיות של דיני החוזים, הם אומנות ואמנות של לימוד, ובקיאות הם צריכים. ההשתלמות נועדה ליתן כלים מעשיים לעוסקים במלאכת החוזים, לרבות ביחס לאופן ניסוחם ופתרונות מקובלים ומודרניים להסדרים חוזיים בתחומים שונים.

 

מתכונת הקורס אמורה איפוא להיות מעשית ולא רק עיונית; פרקטית ולא רק תיאורטית (אם כי הדברים לעיתים משיקים זה לזה).

 

אנא עיינו בהנחיות הכלליות.

 

(שם המרצה יפורסם)

 

תמורות בדיני חוזים לנוכח הקודפיקציה האזרחית החדשה

29.3.05

16:30-18:00

ד"ר ברק מדינה

האוניברסיטה העברית

סיכול חוזה – מתי ומדוע

29.3.05

18:30-20:00

ד"ר משה גלברד

המכללה האקדמית נתניה

מגמות והתפתחויות בדיני התרופות החוזיות

5.4.05

16:30-18:00

עו"ד דרור שטרום, הממונה על ההגבלים העסקיים

מגמות חדשות בפרשנות חוזים כובלים

5.4.05

18:30-20:00

פרופ' דודי שוורץ

דיקאן הפקולטה למשפטים

הקריה האקדמית

קרית-אונו

פרשנות חוזי ביטוח

12.4.05

16:30-18:00

ד"ר ריבי שלינגר

הקריה האקדמית

קרית-אונו

היבטים פסיכולוגים בהבנת הטקסט החוזי ("הטיה קוגניטיבית")

12.4.05

18:30-20:00

עו"ד פנחס רובין

מגמות בניסוח חוזים מסחריים – מתודולוגיה, עריכה, מטרה ומהות (אופצית מוכר, אופצית קונה, זכות סירוב ראשונה, זכות הצטרפות וחובות הצטרפות)

19.4.05

16:30-18:00

ד"ר משה גלברד

המכללה האקדמית נתניה

טעות והטעייה

19.4.05

18:30-20:00

פרופ' גבריאלה שלו

נשיאת הקריה האקדמית קרית-אונו

מגמות בדיני החוזים המודרניים

 

3.5.05

16:30-18:00

פרופ' סיני דויטש

דיקאן הפקולטה למשפטים

המכללה האקדמית נתניה

חוזים צרכניים וחוזים אחידים

3.5.05

18:30-20:00

ד"ר יובל קרניאל, עו"ד

חוזים וירטואליים – התפתחות והסתגלות דיני החוזים למציאות המודרנית

17.5.05

16:30-18:00

עו"ד ישראל קנטור

מקידוחי הצפון תיפתח הרעה?

בעקבות הפיכת הלכת קולמבו

17.5.05

18:30-20:00

ד"ר עלי בוקשפאן

המרכז הבינתחומי

תמורות חברתיות בדיני החוזים לנוכח "תקנת הציבור"

24.5.05

16:30-18:00

ד"ר ליפא מאיר, עו"ד

 חיובי השתדלות מול חיובי תוצאה

24.5.05

18:30-20:00

עו"ד חנן מלצר

חוזים של חברות ממשלתיות

7.6.05

16:30-18:00

עו"ד טנה שפניץ, משנה ליועץ המשפטי לממשלה

חוזים אחידים נ. חופש החוזים?

7.6.05

18:30-20:00

פרופ' סיני דויטש

דיקאן הפקולטה למשפטים

המכללה האקדמית נתניה

ההטעייה הייצוגית

14.6.05

16:30-18:00

ד"ר שחר ליפשיץ

אוניברסיטת בר-אילן

חוזי יחס ארוכי טווח ח"חוזים משפחתיים"

14.6.05

18:30-20:00

עו"ד דליה טל

חוזים פיננסיים ובנקאיים

21.6.05

16:30-18:00

ד"ר דליה אבן-להב, עו"ד

חוזים בהליכי חדלות פרעון

21.6.05

18:30-20:00

 

לטופס ההרשמה

 

רח' החשמונאים 100 (מגדל חשמונאים), קומה 3 תל אביב 67133

טל' 5616550 - 03  פקס 5616551 – 03

machon@israelbar.org.il         www.israelbar.org.il

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון