הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תסייע למשרד המשפטים ולוועדת הפנים והגנת הסביבה בניסוח החקיקה בנושא האיזוק האלקטרוני

11.01.2012

דוברות הלשכה

יו"ר (משותף) של הפורום הפלילי בלשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי: "יש לעגן בחקיקה, ללא דיחוי, פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי".

עו"ד אבי חימי, הופיע היום, 11.1.12, בפני ועדת הפנים והגנת הסביבה, בדיון בנושא ביטול הפיקוח האלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי.

 

עו"ד חימי עמד על הקשיים המהותיים ביישום הפיילוט של "האיזוק האלקטרוני", ובכלל זה הדגיש כי בתי המשפט בישראל עושים שימוש בכלי זה כמקדם ביטחון, שאינו הכרחי, ביחס לאסירים שבעבר ממילא היו משוחררים ממעצר. "יש לעגן בחקיקה, ללא דיחוי, פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי".

 

עו"ד חימי הסב את תשומת לב חברי הכנסת לכך שכיום, הפיילוט הקיים אינו חל באזור יהודה ושומרון ובכפרים הערביים השוכנים בגבולות הקו הירוק, ואף הביע תרעומת על כך.

 

יו"ר הוועדה, ח"כ אמנון כהן הודה ליו"ר (המשותף) של הפורום הפלילי בשכת עורכי הדין, על כך שהאיר את עיני הוועדה לנושאים הללו, ואף ביקש מהפורום הפלילי של הלשכה לשמש לעזר למשרד המשפטים, ולוועדה שבראשותו, בניסוח הצעת חוק המעגנת את הפיקוח האלקטרוני, כך שיקבלו ביטוי גם הלקחים של מי שעוסק בפרקטיקה.

 

כידוע, כיום מופעל הפיקוח האלקטרוני על עצורים ואסירים, כפיילוט מכוח חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על תנאי ממאסר. חוק זה עתיד לפקוע ביום 15/7/12, במהלך יישום החוק, נמצאו הפרות רבות של תנאי הפעלת הפרויקט מצד גורמים שונים האמונים על ביצועו, בד בבד עם החלת הפיקוח על אסירים ועצורים אשר אינם עונים על הקריטריונים הנדרשים לכניסה לפיילוט זה.

 

הפורום הפלילי של הלשכה קרא לשר המשפטים ולשר לביטחון פנים לגבש המלצות מעשיות: לוגיסטיות, מערכתיות ומשפטיות אשר יתנו מענה לאתגרים ולכשלים שהתגלו (ככל שקיימים כאלה) ביישום הפיילוט, לא רק על מנת לשפר את רמתו, אלא גם כדי לאפשר את עיגונו בספר החוקים של מדינת ישראל.

 

בדומה למדינות רבות בעולם המערבי, שעושות שימוש כדבר שבשגרה בחלופות מאסר, על ישראל לקחת חלק בדבר. שלילת החירות הינה עונש חמור ופוגעני לפרט ועל כן, יש לעשות בו שימוש רק כאשר הדבר הכרחי ובאין חלופה אחרת. פיקוח אלקטרוני על עצורים ואסירים מהווה אמצעי מידתי שעולה בקנה אחד עם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואף יש בו, ככל הנראה, להוות חסכון לקופת המדינה, בהוצאות החזקת אסירים ועצורים במתקני הכליאה.

 

ממחקר הערכה שביצעה הרשות לשיקום האסיר עולה כי שיטת שיקום אסירים בדרך של קיצור שליש ובפיקוח אלקטרוני הוכיחה את עצמה כיעילה ומפחיתה עבריינות חוזרת.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון