הודעות דוברות הלשכה

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת אימצה את עמדתו של הפורום הפלילי של הלשכה ביחס להצעת החוק הממשלתית לביטול השחרור המנהלי

28.12.2011

לאור הטיעונים שהציגה הלשכה, החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה לאמץ את עמדתו של הפורום הפלילי של הלשכה והורתה לנציגי הממשלה להציג בפניה הצעת חוק חדשה הלוקחת בחשבון, בין השאר, את הערות הלשכה.

יושבי ראש הפורום הפלילי של הלשכה, עוה"ד אורי קינן ואבי חימי: "ביטול השחרור המנהלי מהווה התעלמות מזכויות אדם חוקתיות"

 

במהלך החודשים האחרונים פועל המשרד לביטחון הפנים יחד עם שירות בתי הסוהר לבטל את השחרור המנהלי בקרב אסירים פליליים וביטחוניים. כידוע, לפי פקודת בתי הסוהר, כאשר מצבת האסירים עולה על תקן הכליאה, אסירים שעומדים בפני שחרורם זוכים לקיצור מאסר לתקופה של שבועיים עד חצי שנה. תכליתו של השחרור המנהלי היא לשמור על זכויות אדם חוקתיות של אוכלוסיית הכלואים. באמצעות השחרור המנהלי, מתאפשר לשירות בתי הסוהר לטפל בבעיית הצפיפות, תברואה, לסגור מתקנים שאינם ראויים למגורי אדם, לשפץ מקומות כליאה ולקיים שטח מחיה מינימאלי לאסיר.

ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת קיימה דיון בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, (מס' 42) (שחרור מנהלי), התשע"ב – 2011, שתכליתה המעשית הוא לבטל כליל את מנגנון השחרור המנהלי. מדובר בהצעת חוק ממשלתית, שעברה את אישור מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים ואף זכתה לאישור של ועדת השרים לענייני חקיקה. בדברי ההסבר להצעה נטען כי שחרור מנהלי מהווה פגיעה בגזר הדין שנתן בית המשפט המוסמך ובמסגרתו משוחררים טרם הזמן אסירים מסוכנים הפוגעים בשלום הציבור.

 

נציגת הפורום הפלילי של הלשכה, עו"ד רחלה אראל, הציגה את טיעוניה בפני חברי הוועדה לפיהם מדובר בהצעת חוק שגויה מקצועית ומשפטית שטרם הבשילה לכלל הצעת חוק שניתן לדון בה. בתמצית העמדה - אסיר בשחרור מנהלי כפוף להוראות חוק שחרור על תנאי ממאסר, לכן כל אימת שהוא מסכן את הציבור ניתן באחת להשיבו לבית הסוהר. אם ממילא האסיר מוגדר כאסיר ברישיון, הרי שאין מדובר בקיצור גזר דין שנתן בית המשפט מוסמך. לאור הטיעונים שהוצגו בדיון, החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה לאמץ את עמדתו של הפורום הפלילי של הלשכה, והורתה לנציגי הממשלה להציג בפניה הצעת חוק חדשה הלוקחת בחשבון, בין השאר, את הערות הלשכה.

עמדה דומה, אם כי שונה בנימוקיה, השמיעו נציגי הסנגוריה הציבורית שנכחו בדיון.

 

יושבי ראש הפורום הפלילי של הלשכה, עוה"ד אורי קינן ואבי חימי: "ביטול השחרור המנהלי מנוגד לזכויות אדם חוקתיות. תכליתו של צו תקן הכליאה לשמור על תנאי מחייה מינימאליים, השומרים על צלמם, כבודם ובריאותם של האסירים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון