הודעות דוברות הלשכה

אושרה הארכת התוקף של התקנות להפחתת שיעור מס השבח בשחרור קרקעות למגורים

26.12.2011

דוברות הלשכה

נציג לשכת עורכי הדין, יו"ר פורום המיסים, עו"ד זיו שרון: "הארכת התקנות תאפשר את הוזלת הדירות".

היום, 26.12.11, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את הארכת ההקלה במיסוי מקרקעין, לאחר שבתאריך 21.12.2011 חתם שר האוצר על תקנות המאריכות בשנה (עד תום שנת 2012) את תוקף הפחתת המס לקרקעות המיועדות לבנייה של 8 יחידות דיור לכל הפחות.

 

יו"ר פורום המיסים של לשכת עורכי הדין: "הארכת התקנות להפחתת מס השבח תעזור להניע את גלגלי שוק הנדל"ן, תאפשר הוזלת דירות ותטיב עם המצב הכלכלי הנוכחי".

 

פורום המיסים של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד זיו שרון, פעל ללא ליאות, בחודשים האחרונים, לקידום הארכת ההקלה במס, למכירת קרקעות זמינות ל- 8 יחידות דיור או יותר. כחלק מפעילותו, פנה יו"ר הפורום לשר האוצר וליו"ר ועדת הכספים, בבקשה להאריך את תוקף התקנות להפחתת שיעור מס השבח בשחרור קרקעות למגורים.

 

חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים) תשע"א – 2011, נועד בין היתר, לקדם בניית דירות מגורים, באמצעות הורדת מס השבח. מטרתו לשחרר קרקעות המיועדות ל- 8 דירות מגורים לפחות, שתבנינה תוך 36 חודשים, תגדלנה את היצע הדירות בארץ ותביא לירידה במחירי הדירות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון