הודעות ועדכונים

הודעה מטעם ביה"ד המשמעתי המחוזי חיפה בעניין דחיות דיון

25.12.2011

צוות מחוז חיפה

                                                         

                                                                                  

                                                                 

                                                                     בית הדין המשמעתי המחוזי

                                                                     של לשכת עורכי הדין בחיפה

 

לכל חברי/ות המחוז,

 

לאחרונה, נתקל בית הדין המשמעתי בתופעה חמורה של הגשת בקשות לדחיית מועד הדיון ביום הדיון עצמו, בין משום שהמתלונן והנאשם הסדירו באותו יום ממש את הסכסוך ביניהם, ובין משום שלנאשם התברר, ברגע האחרון, שלא נוח לו להתייצב לדיון שנקבע מראש.

 

אי לכך, הרינו להבהיר כי בית הדין ידחה בקשות מסוג זה אלא אם עקב נסיבות של כוח עליון נבצר יהיה מלקיים את הדיון.

 

 

 

 

עו"ד עפר אטיאס

                                                                              יו"ר ביה"ד המשמעתי המחוזי
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון