הודעות דוברות הלשכה

הישג ללשכה בכנסת: לא יוטלו אגרות על בקשות ביניים!

21.12.2011

דוברות הלשכה

הצלחה ללשכת עורכי הדין בסיכול הצעת משרד המשפטים להטיל אגרה על כל בקשת ביניים בתיק אזרחי: ועדת חוקה, חוק ומשפט דחתה פה אחד את נוסח התקנות ואימצה את עמדת הלשכה. ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי: "טוב שההצעה הגסה וחסרת המידתיות נדחתה במהירות".

נכשל הניסיון לסגור את דלתות הצדק בפני מרבית אזרחי המדינה: ועדת חוקה, חוק ומשפט אימצה בישיבתה היום את עמדת לשכת עורכי הדין ודחתה פה אחד את הצעת משרד המשפטים, להתקין תקנות המטילות אגרות בסכום של כ- 100 ₪ עבור כל בקשת ביניים בתיק אזרחי, המתנהל בבית המשפט.

 

בין היתר, בעקבות פעילות הלשכה בנושא, דחו חברי הכנסת שהשתתפו בדיון, יצחק הרצוג, דב חנין, שלמה מולא, אורי מקלב, דורון אביטל ומיכאל בן ארי, פה אחד את ההצעה והביעו את התנגדותם הנחרצת לנוסח התקנות אשר ימנע מהציבור גישה לערכאות משפטיות.

 

כפי שדווח אתמול באתר זה, לפי עמדת לשכת עורכי הדין, שיוצגה בדיון באמצעות עו"ד גיל ריבלין, התקנות עומדות בניגוד מוחלט לנשמת אפה של מערכת הצדק, והובאו לדיון בפעם השלישית לאחר ששני ניסיונות דומים של משרד המשפטים נבלמו בשתי הכנסות הקודמות.

 

הלשכה הביעה את עמדתה כי חיוב "מס האגרות" וקביעת תג מחיר לכל בקשת ביניים תביא לפגיעה מערכתית, המנוגדת לזכויות חוקתיות בסיסיות. כך תיפגע זכות הגישה לבית המשפט, תקופח זכותם של האזרחים להתדיין ולמצות את זכויותיהם, ויוגדל חוסר השוויון כאשר יינתן יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון. בתיקים אזרחיים המתנהלים עד לשלב ההוכחות והסיכומים, מוגשות בקשות ביניים רבות, המחויבות לצורך ניהול הליך ראוי, ואין כל סיבה לסנן אותן על ידי אגרה החוסמת מלכתחילה ומשחקת לידיהם של החזקים. כמו כן, גדל חוסר ההיגיון שבהצעה בעיקר כשמדובר בסכומים נמוכים, שהן מרבית התביעות.

 

בדיון בוועדה, לא הציגו נציגי המדינה נתונים המצדיקים את הצורך בהטלת האגרות. בנוסף, הם הותקפו על כך שלפי ההצעה, המדינה עצמה תהיה פטורה מתשלום אגרות, כך שיהיה באפשרותה להגיש מספר רב של בקשות ביניים, בעוד שהאזרח המתדיין עמה ייאלץ להתדיין בתנאים של חוסר שיווין מוחלט. 

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, בירך על החלטת הוועדה: "טוב שההצעה הגסה וחסרת המידתיות נדחתה במהירות. דווקא בתקופה כלכלית לא פשוטה שחווים רבים מאזרחי המדינה, אסור למנוע את דלתות הצדק בפני אזרחי המדינה. אנחנו נמשיך לעמוד על המשמר כדי לסכל כל כוונה נוספת להעביר את מס האגרות".

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון