הודעות ועדכונים

הודעה לציבור עורכי הדין העוסקים בהוצאה לפועל

19.12.2011

צוות מחוז חיפה

הודעה מטעם רשות האכיפה והגבייה:
 
לידיעת עורכי הדין העוסקים בהוצאה לפועל:
חב’ הביטוח שומרה – קוד גורם 346 עובד במדיה,
עיקול שישלח בדואר/ידני לא יטופל על ידי הגורם.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון