הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית אישרה את תקציב הלשכה לשנת 2012

12.12.2011

דוברות הלשכה

הצלחה לראש הלשכה בסיכול ניסיון האופוזיציה להעלות את דמי החבר בכ- 20%. מועצת הלשכה, הנהנית משליטת מחנה גיא רון, העבירה קיצוצים רחבי היקף בפעילות הלשכה: יחידת ההשמה תיסגר, פגיעה אנושה במוסד לגישור, בפעילות ההשתלמויות ובפורום הצעירים. הכספים העודפים יועברו למחוזות, חלקם בעלי רזרבות תקציביות.

הצלחה לראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, במאמציו לסכל את קבלת הצעת התקציב של מחנה ראש הלשכה הקודם, להעלות את דמי החבר ללשכה בכ- 20%. מהצד השני, חברי המועצה הארצית הנהנים משליטת מחנה גיא-רון, העבירו קיצוצים רחבים בפעילות הלשכה וחילקו את הכספים הללו למחוזות הלשכה.

 

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין התכנסה הערב (ב), כדי לדון ולאשר את תקציב הלשכה לשנת 2012. כידוע, במועצה הארצית, המאשרת את תקציב הלשכה, קיים רוב חוסם למחנה של ראש הלשכה לשעבר, עו"ד יורי גיא- רון.

 

בזכות הלחץ הרב שהפעיל ראש הלשכה כנגד העלאת דמי החבר, המועצה שקלה את הנושא והחליטה לשנות את הצעת התקציב הראשונית שהוצעה על ידי ועדת הכספים, ולפיה דמי החבר בלשכה יועלו בכ- 20%. למרות זאת, לאורך כל הישיבה ההצבעות התנהלו באופן גורף, כאשר הצעות מחנה ראש הלשכה, אשר הועלו על ידי עו"ד חוה מרצקי זכו לרוב אוטומטי.

 

לפי התקציב החדש שאושר באמצעות הרוב החוסם של מחנה ראש הלשכה הקודם, יבוצעו קיצוצים משמעותיים בפעילות הלשכה: יחידת ההשמה של הלשכה אשר ביצעה כ- 30 השמות בחודש, תיסגר; תקציב האירועים וההשתלמויות של הלשכה קוצץ ב- 60% (מ- 300 אלף ₪ ל- 120 אלף ₪); תקציב המוסד לגישור, הנהנה ממוניטין כמוביל בתחומו וזוכה לאמון רב מרשויות המדינה, קוצץ ביותר ממחצית מתקציבו; התקציב שיועד לפורום הצעירים בלשכה בוטל במלואו והתקציב שיועד להדפסת ומשלוח כתבי העת של הלשכה קוצץ כמעט במלואו.

 

מול קיצוצים אלו, המועצה הוסיפה משרה וחצי למנגנון חדש שיוקם עבור יו"ר המועצה, עו"ד צבי פירון, בעלות של 480 אלף ₪.

 

עד כה היה נהוג על חלוקה שווה בתקציב בין המחוזות לוועד המרכזי. לפי התקציב החדש שהעבירה המועצה, 65.4% מתקציב הלשכה יופנו למחוזות והיתרה - לוועד המרכזי:

מחוז חיפה, הנהנה כיום מרזרבה תקציבית של 4 מיליון ₪, יקבל תוספת תקציב של מיליון ₪, כך שבסוף השנה הרזרבה של המחוז צפויה לעלות ל- 5 מיליון ₪; מחוז הצפון, הנהנה מרזרבה תקציבית של 3 מיליון ₪, יקבל תוספת תקציב של 700 אלף ₪; מחוז הדרום, בעל רזרבה של 1.7 מיליון ₪, יקבל תוספת תקציבית של 1.1 מיליון ₪: מחוז ירושלים יזכה לתוספת תקציבית של 870 אלף ₪.

 

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "אני שמח שהצלחנו במאבק שיזמנו למנוע את העלאת דמי החבר. למרבה הצער, האופוזיציה אינה מתביישת לייצר נזק בלתי הפיך ללשכה עצמה, כאשר היא מבטלת שירותים חיוניים לחברים כמו יחידת ההשמה, המוסד לגישור ופעילויות של פורום הצעירים, כפי שהיה נהוג בשנים קודמות. ייתכן שזו מטרתם, אבל אנחנו  נמשיך לפעול לטובת כלל עורכי הדין".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון