הודעות דוברות הלשכה

הפורום הפלילי של הלשכה תומך בהצעת חוק העוסקת בקביעת סטנדרטים אנושיים והומאניים להחזקת אסירים ולמיגור תופעת הצפיפות הקשה במתקני הכליאה בישראל

05.12.2011

דוברות הלשכה

בנייר עמדה שפרסם הפורום עוד בחודש יוני השנה נכתב: "תכליתה ומהותה של הצעת החוק היא לשמור על זכויותיו החוקתיות של האסיר בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לשלמות הגוף, לכבוד ולפרטיות".

הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין בישראל, בראשות עו"הד אבי חימי ואורי קינן, קורא לתמיכה בהצעות החוק לתיקון פק' בתי הסוהר.

 

היום, 5.12.11, אישרה ועדת השרים את הצעות החוק לתיקון פקודת בתי הסוהר, קביעת תקן כליאה והרחבת שטח מרחב המחיה לאסיר. הצעות אלו עלו במסגרת יום זכויות האדם הבינלאומי שיצוין בכנסת מחר, 6.12.11.

 

להלן תגובתו המלאה של הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין, שקרא לוועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעות החוק, בנייר עמדה שהוגש עוד ביוני 2011:

 

הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין בישראל, בראשות עו"ד אבי חימי ועו"ד אורי קינן קורא לוועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעות החוק שבנדון של יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ אמנון כהן.

עומדת בפני חברי הוועדה הזדמנות היסטורית להגן בחקיקה הישראלית על סטנדרטים אנושיים והומאניים להחזקת אסירים ולמיגור תופעת הצפיפות הקשה במתקני הכליאה בישראל.

תכליתה ומהותה של הצעת החוק היא לשמור על זכויותיו החוקתיות של האסיר בהתאם לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו לשלמות הגוף, לכבוד ולפרטיות.

 

הפורום הפלילי תומך בעיגון סטנדרט מחייה מינימאלי לאסיר של 6.5 מטר מרובע כסטנדרט אשר יחייב את שירות בתי הסוהר בהיותו מוכר כסטנדרט המינימאלי להחזקת אסירים במדינות העולם המערבי.

 

כמו כן, קידום סגירתם של מתקנים שאינם ראויים למגורי אדם, שיפוץ מקומות כליאה, קיום שטח מחיה מינימאלי לאסיר וככלל לפעול למען יישומן של תקנות בתי הסוהר (תנאי מאסר), תש"ע – 2010, יביאו לשיפור באופן משמעותי, בתנאי הכליאה של האסירים בישראל.

 

המבקרים הרשמיים מטעם לשכת עורכי הדין  עמדו לא אחת בדוחותיהם על תנאי הכליאה הקשים, היעדר תברואה וצפיפות אשר יש בהם אף לפגוע בסדר ובניהול התקין של מתקני הכליאה.

 

קידומן של ההצעות תמנע את הפגיעה המתמשכת בזכויות היסוד של האסירים, בין היתר בזכות לכבוד, לפרטיות ולבריאות.  

 

על כן, נבקש כאמור לתמוך בהצעות החוק שבנדון. אנו סבורים כי יהיה בכך כדי להביא לשיפור ניכר בתנאי הכליאה של האסירים בישראל וכדי להבטיח חיים אנושיים וסבירים בכלא.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון