הודעות ועדכונים

החל מיום 1.1.2012 יחל נוהל העברת כספים באמצעות העברה לחשבון הבנק [מס"ב]

07.12.2011

צוות מחוז חיפה

גזברות ארצית,מנהל כספים
 
 
 
 

                                                                                                                    י"א כסלו, תשע"ב

                                                                                                                                                7 דצמבר, 2011

 

לכבוד:

ציבור עורכי הדין

 

 

 

הנדון: עדכון פרטי חשבון בנק

 

בימים אלו נערכת מערכת בתי המשפט לעבור לנוהל עבודה חדש בו כספים המגיעים לעו"ד, יועברו לעו"ד באמצעות זיכוי לחשבון הבנק.

 

יובהר, כי החל מ- 1.1.2012 כספים יועברו אך ורק באמצעות זיכוי לחשבון הבנק ולא באמצעות שקים!

 

עו"ד שלא  יעדכן את פרטי החשבון שלו, לא יקבל כספים ממערכת בתי המשפט.

 

ניתן להוריד את טופס עדכון לזיכוי חשבון בנק מאתר הרשות השופטת, או לקבל אותו במזכירויות/גזברות.

 

 

 

 

 

                                                                    

           בברכה,                                                                            בברכה,

 

   שלומית לוי לביא                                                                       רונן דוד

סמנכ"לית מזכירויות                                                   חשב מערכת בתי המשפט

 

 

                                                                                                                                      

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון