הודעות ועדכונים

הודעה בעניין טיוב פרטי זוכה שאינו יחיד

30.11.2011

צוות מחוז חיפה

 
 
 
הודעה בעניין טיוב פרטי זוכה שאינו יחיד
 

במקרים שבהם זוכים / באי כוח זוכה מבקשים לעדכן פרטי זוכה (שאינו יחיד) בכמות גדולה של תיקים, יש למלא הטופס המצ"ב , על מנת שהעדכון יבוצע ברמה ארצית בכלל תיקי הזוכה. 

על מנת לטייב נתוני זוכה שאינו יחיד בתיקים, יש לבקש מהזוכים/ ב"כ זוכים למלא את הטופס המצ"ב ולהעבירו לטיפולה של הגב' מירי לוי – מרכזת בכירה אגף הוצל"פ ארצי.

יש להקפיד על צירוף אישור מהמקור הרלוונטי בו רשום הגורם, כמצוין בטופס
 
 
קובץ להורדה
zoche_form.doc tak-7020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון