הודעות ועדכונים

נוהל כללי גיוס עורך דין לשמש כחיצוני בסיוע המשפטי

23.11.2011

צוות מחוז חיפה

 

כיצד ניתן לייצג מטעם לשכות הסיוע המשפטי

החל מיום 1.11.2011 החיל האגף לסיוע משפטי נוהל גיוס וניהול מאגר עורכי דין חיצוניים בלשכות הסיוע המשפטי. החל מיום זה ואילך, מגויסים עורכי הדין החיצוניים אך ורק באמצעות הכללים שנקבעו בנוהל זה.

על פי הנוהל, עורך דין המעוניין לשמש כעורך דין חיצוני יגיש בקשה ללשכה במחוז בו מעוניין לשמש כעו"ד חיצוני, כקבוע בנוהל. אל הבקשה יש לצרף את כל המסמכים הנלווים הדרושים. עם הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים במלואם, יחל הליך בחינת מעומדות עורך הדין על ידי הלשכה במחוז, הכל כקבוע בנוהל.

טופס בקשה לשמש עורך דין חיצוני ממונה מטעם לשכות הסיוע המשפטי

מידע כללי

נוהל גיוס עורכי דין

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון