הודעות ועדכונים

ביטול נוהל 03-07 - "העברת מידע מבתי המשפט ללשכות ההוצאה לפועל"

21.11.2011

צוות מחוז חיפה

 

הודעה מטעם הנהלת בתי המשפט בענין ביטול נוהל 03-07

 

על רקע קושי בתהליכי העברת החלטות מבתי המשפטי ללשכות ההוצל"פ,

הוחלט על בחינת התהליך האמור בהוראות נוהל 03-07 "העברת מידע מבתי המשפט ללשכות ההוצל"פ", ולהלן הנחיות בנושא:

 

1.   המחלקה המשפטית בהנהלת בתי המשפט ערכה בדיקה בהוראות החוק והתקנות, לעניין האחריות להעברת החלטות מבימ"ש ללשכות ההוצל"פ. מעיון בתקנות סדר הדין האזרחי, חוק ההוצאה לפועל, ותקנות ההוצאה לפועל , עולה שאין הוראות אשר מטילות חובה על מזכירות בית המשפט להמציא החלטות בדבר עיכוב הביצוע ללשכות ההוצל"פ. בתקנות ההוצל"פ קיימות הוראות שמטילות המצאת החלטת של בית המשפט על הצדדים, לדוגמא: סעיף 109 לתקנות ההוצל"פ תש"ם-1979 המתייחס לעיכוב הליכים בתביעה על סכום קצוב, מטיל על החייב חובת המצאת החלטת בית המשפט ללשכת ההוצאה לפועל.

2.   לאור תוצאות הבדיקה וחו"ד הלשכה המשפטית, הנני להודיעכם כי נוהל 03-07 " העברת מידע מבתי המשפט ללשכות ההוצאה לפועל" בטל ומבוטל לאלתר. מעתה האחריות על המצאת החלטות מבתי המשפט ללשכות ההוצל"פ תחול על החייב בלבד, כאמור בתקנות ההוצל"פ.

מזכירות בית המשפט לא תעביר החלטות ללשכות ההוצל"פ!!

3.   אנא הביאו לידיעת עובדי המזכירויות, את החשיבות של העברת המידע לחייב כי באחריותו להעביר ההחלטה ללשכת ההוצל"פ הרלוונטית.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון