הודעות ועדכונים

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 6/2011 - רשות המסים

16.11.2011

צוות מחוז חיפה

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס' 6/2011 - רשות המסים

בנושא: חוק מיסוי מקרקעין הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה(, התשע"א - 2011)

 לצפייה בהוראה

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון