הודעות דוברות הלשכה

90% בממוצע מכלל בוגרי אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה בכתב של לשכת עורכי הדין - עברו את הבחינה

09.11.2011

דוברות הלשכה

משקל הנבחנים החוזרים על הבחינה בפעם השנייה ובפעם השלישית במועד זה גדול בהרבה משנים עברו ועומד על 665 המהווים 33% (שליש) מכלל הנבחנים. מאחר שהישגיהם של נבחנים חוזרים נמוכים מאוד ביחס להישגי הנבחנים בפעם הראשונה, משקלם הגבוה הוריד את אחוזי המעבר בבחינה.

ביום 3.11.11 נערכה בגני התערוכה בתל אביב בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. לבחינות ניגשו  1,995 מתמחים ומתמחות.

 

משקל הנבחנים החוזרים על הבחינה בפעם השנייה ובפעם השלישית במועד זה גדול בהרבה משנים עברו ועומד על 665 המהווים 33% (שליש) מכלל הנבחנים. מאחר שהישגיהם של נבחנים חוזרים נמוכים מאוד ביחס להישגי הנבחנים בפעם הראשונה, משקלם הגבוה הוריד את אחוזי המעבר בבחינה.

 

נתון נוסף ראוי לציון הוא המספר הגדול לעומת העבר של הנבחנים מקרב בוגרי המכללות ומקרב מי שלא למדו משפטים בישראל: 1635 מתוך כלל 1995 הנבחנים. אלו מהווים כ- 82% מכלל הנבחנים במועד זה. ככלל, הישגיהם של הנבחנים בחלק מהמכללות ומקרב מי שלא למדו משפטים בישראל נמוכים בהרבה ביחס להישגיהם של בוגרי האוניברסיטאות (ראו טבלה למטה). גם נתון זה הביא לירידה באחוז העוברים במועד זה.

 

התפלגות הישגי המתמחים/ות שניגשו לבחינה בפעם הראשונה
עפ"י מקום הלימוד מפורטת בטבלה שלהלן:

  

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:  

 

 

הנתון, לפיו רק 6% הנבחנים שניגשו בפעם השלישית ומעלה לבחינת הלשכה בכתב עברו את הבחינה, תומך בעמדת הלשכה באשר להטלת התמחות חוזרת על נכשלים סדרתיים. הציון הממוצע של הנבחנים בפעם השלישית ומעלה, היה נמוך ועמד על כ- 49%.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון