הודעות ועדכונים

הודעה מטעם מזכירות בית משפט השלום בעניין הגשת בקשות

06.10.2011

צוות מחוז חיפה

 הודעה מטעם מזכירות בית משפט השלום בעניין הגשת בקשות

עורכי הדין מתבקשים להקפיד על הנוהל לפיו אין להגיש שתי בקשות במסמך אחד ולהקפיד להגיש כל בקשה בנפרד. זאת, למעט בקשה לביטול פס"ד ועיכוב ביצוע, אותן ניתן להגיש בבקשה אחת.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון