דף ראשי

תוכנית ההשתלמויות לשנת המשפט תשע"ב - שליש ראשון

20.09.2011

 
 
 דבר יו"ר ומנכ"ל המכון   
 הנחיות כלליות  
 טופס הרשמה להשתלמויות בתל אביב        
 טופס הרשמה להשתלמויות במחוזות   
 
 
 השתלמויות בתל אביב 
 
 השתלמויות תעודה 
 משפט מסחרי 
 דירקטורים בעידן הממשל התאגידי 
 דיני משפחה 
 עסקאות במקרקעין 
 דיון אזרחי 
 חדלות פרעון 
 
 קורסי גישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס השלמה בגישור משפחתי 
 
 סדנאות והשתלמויות נוספות 
 שיקולי צדק בתחומי המשפט השונים 
 דיני פנסיה 
 איסור הלבנת הון 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
  
 השתלמויות בחיפה 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השלתמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בצפון 
 שלטון מקומי ותכנון ובניה (השתלמות תעודה) 
 חידושים בדיני נזיקין 
  
 השתלמויות בדרום 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השתלמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בירושלים
 הלשון העברית בשירות עורכי הדין (השתלמות תעודה)  
 מיסוי מקרקעין (השתלמות תעודה) 
 הוצאה לפועל 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
 
 דבר יו"ר ומנכ"ל המכון   
 הנחיות כלליות  
 טופס הרשמה להשתלמויות בתל אביב        
 טופס הרשמה להשתלמויות במחוזות   
 
 
 השתלמויות בתל אביב 
 
 השתלמויות תעודה 
 משפט מסחרי 
 דירקטורים בעידן הממשל התאגידי 
 דיני משפחה 
 עסקאות במקרקעין 
 דיון אזרחי 
 חדלות פרעון 
 
 קורסי גישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס השלמה בגישור משפחתי 
 
 סדנאות והשתלמויות נוספות 
 שיקולי צדק בתחומי המשפט השונים 
 דיני פנסיה 
 איסור הלבנת הון 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
  
 השתלמויות בחיפה 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השלתמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בצפון 
 שלטון מקומי ותכנון ובניה (השתלמות תעודה) 
 חידושים בדיני נזיקין 
  
 השתלמויות בדרום 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השתלמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בירושלים
 הלשון העברית בשירות עורכי הדין (השתלמות תעודה)  
 מיסוי מקרקעין (השתלמות תעודה) 
 הוצאה לפועל 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
 
 דבר יו"ר ומנכ"ל המכון   
 הנחיות כלליות  
 טופס הרשמה להשתלמויות בתל אביב        
 טופס הרשמה להשתלמויות במחוזות   
 
 
 השתלמויות בתל אביב 
 
 השתלמויות תעודה 
 משפט מסחרי 
 דירקטורים בעידן הממשל התאגידי 
 דיני משפחה 
 עסקאות במקרקעין 
 דיון אזרחי 
 חדלות פרעון 
 
 קורסי גישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס בסיסי בגישור 
 קורס השלמה בגישור משפחתי 
 
 סדנאות והשתלמויות נוספות 
 שיקולי צדק בתחומי המשפט השונים 
 דיני פנסיה 
 איסור הלבנת הון 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
  
 השתלמויות בחיפה 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השלתמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בצפון 
 שלטון מקומי ותכנון ובניה (השתלמות תעודה) 
 חידושים בדיני נזיקין 
  
 השתלמויות בדרום 
 נזיקין, רשלנות רפואית וביטוח (השתלמות תעודה) 
 דיני עבודה 
  
 השתלמויות בירושלים
 הלשון העברית בשירות עורכי הדין (השתלמות תעודה)  
 מיסוי מקרקעין (השתלמות תעודה) 
 הוצאה לפועל 
 השתלמות לפי חוק הנוטריונים (תיקון מס' 9) 
 
 
 
 דבר יו"ר ומנכ"ל המכון  
 הנחיות כלליות  
 טופס הרשמה להשתלמויות בתל אביב  
 טופס הרשמה להשתלמויות במחוזות  
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון
 השתלמויות בתל אביב
 
 השתלמויות תעודה
 משפט מסחרי
 דירקטורים בעידן הממשל התאגידי
 דיני משפחה
 עסקאות במקרקעין
 דיון אזרחי
 חדלות פרעון
 
 קורסי גישור
 קורס בסיסי בגישור
 קורס השלמה בגישור משפחתי
 
 סדנאות והשתלמויות נוספות
 שי