הודעות ועדכונים

הודעה על תיקוני תקנות פגרות מיום 27.10.10

21.08.2011

צוות מחוז חיפה

להלן תזכורת בעניין תקוני תקנות פגרות מיום 27.10.10 שנכנסו לתוקף ביום 1.12.2010 לצפייה בתיקון

לצפייה בתיקון

קובץ להורדה
pagra_tikun_2010.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון