הודעות ועדכונים

טיוב תיקים - תקנות הוצאה לפועל

14.08.2011

עו"ד ענת הר-אבן, יועצת משפטית, רשות האכיפה והגבייה

לקראת העלאתה של מערכת המחשוב החדשה של רשות האכיפה והגבייה - "כלים שלובים", נערכת הרשות, לטיוב הנתונים בתיקי ההוצאה לפועל אשר קיימים במערכת הישנה. כאשר פרטי הזיהוי של חייב הינם שגויים הליכי ההוצאה לפועל אינם מתבצעים, לא ניתן לעקל את נכסי החייב המאופיינים אצל צידי ג’ בזהות לנתוני מרשם האוכלוסין, כמו כן לא ניתן לנקוט בהליכי עיכוב יציאה מן הארץ, מידע, הגבלות ועוד. לכן אין כל הצדקה לנהל תיק כנגד חייב כאשר פרטי הזיהוי שלו שגויים.

 

שלום לכולם,

 

בהמשך לתיאומים בעניין שנעשו מול לשכת עורכי הדין, הנני להודיע על פרסום תקנות טיוב התיקים (הוראת שעה).

 

תוקף התקנות מיום פרסומן והן תקפות עד סוף שנת 2011.

 

לקראת העלאתה של מערכת המחשוב החדשה של רשות האכיפה והגבייה - "כלים שלובים", נערכת הרשות, לטיוב הנתונים בתיקי ההוצאה לפועל אשר קיימים במערכת הישנה. כאשר פרטי הזיהוי של חייב הינם שגויים הליכי ההוצאה לפועל אינם מתבצעים, לא ניתן לעקל את נכסי החייב המאופיינים אצל צידי ג' בזהות לנתוני מרשם האוכלוסין, כמו כן לא ניתן לנקוט בהליכי עיכוב יציאה מן הארץ, מידע, הגבלות ועוד. לכן אין כל הצדקה לנהל תיק כנגד חייב כאשר פרטי הזיהוי שלו שגויים.

 

כידוע הזוכה התבקש להמציא אימות ביחס לפרטי זוכה בעת פתיחת תיק הוצאה לפועל משנת 2004 ואילך. ממאי 2009 מאמתת מערכת ההוצאה לפועל, פרטיו של יחיד מול מרשם האוכלוסין באופן אוטומטי, והזוכה מתבקש להביא אישור ממרשם ביחס לחייב שאינו יחיד.

 

על מנת להביא לטיוב נתוני החייבים ננקטו הפעולות הבאות:

בשלב ראשון, נשלח מכתב לכל זוכה באמצעות בא-כוחו עם הנתונים השגויים על מנת שיתבצע תיקון ביחס אליהם.

 

בשלב השני ובתיאום עם לשכת עורכי הדין פורסמה הודעה לציבור בה נתבקשו זוכים ו/או ב"כ זוכים בתיקי ההוצאה לפועל לבדוק את נתוני התיקים שבטיפולם על מנת למנוע הסבה של נתונים שגויים ובמיוחד למנוע הסבה של פרטי זיהוי שגויים של חייב או זוכה.

 

תקנות אלו נועדו להשלים מהלכים אלו ולהביא לסגירתם של אותם תיקים או למחיקת חייבים שנתוניהם לא טויבו.

 

על פי התקנות :

  1. היו פרטי החייב בתיק שגויים ישלח מנהל מערכת ההוצאה לפועל הודעה לזוכה או לבא כוחו אם היה מיוצג, לפיה פרטי החייב בתיק שגויים ועל הזוכה להגיש תוך 45 ימים ממשלוח ההודעה, בקשה לתיקון פרטי החייב. התקנות מסדירות את אופן תיקון פרטי החייב על ידי הזוכה.
  2. היו פרטי זוכה שאינו יחיד שגויים ומצא מנהל לשכת ההוצאה לפועל כי ניתן באמצעות שמו של זוכה שאינו יחיד לזהות את המספר המזהה שלו כפי שהוא מופיע במרשם המנוהל לפי דין, רשאי הוא להורות על תיקון מספר המזהה בהתאם גם ללא בקשת הזוכה; הודעה על כך תשלח לזוכה.

לנוסח התקנות (רשומות) – לחץ/י כאן

 

בברכה,

ענת הר-אבן, עו"ד

יועצת משפטית

רשות האכיפה והגביה

 

קובץ להורדה
execution_regulations_(data_improvement)_2011.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון